APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a 3 posturi de instalator în cadrul Serviciului control clienți

0

Concursul constă în susținerea interviului și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de instalator. Probele se vor desfăşura în cadrul Sectorului rețele apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2 și la lucrările în desfășurare, în data de 22.05.2023 ora 900.

 Data-limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.05.2023, ora 1500, la Registratura societății APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare și arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 și vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments