APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a postului de Şef  Compartiment energetic-evidenţă consumuri energetice

0

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfăşura la sediul Societăţii Apavil SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 04.01.2023, ora 1000;
  • interviul va avea loc în data de 10.01.2023, ora 0900.                  

Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este  27.12.2022 ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530  şi  vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments