Vâlcea: 53 de candidaţi au lipsit la cea de-a doua probă scrisă a BAC-ului şi unul a fost eliminat pentru tentativă de fraudă

Marţi, 21.06.2022, s-a desfăşurat a doua probă scrisă a Examenului Naţional de Bacalaureat din sesiunea iunie - iulie 2022, E. c) – Proba obligatorie a profilului. În judeţul Vâlcea s-au prezentat 2.190 de candidaţi din 2.244 înscrişi, absentând un număr de 53 de candidaţi.

0

„Numărul total de înscrişi la Examenul Naţional de Bacalaureat în judeţul Vâlcea este de 2.393 de candidaţi: 2.071 din seria curentă şi 322 din seriile anterioare. Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un singur candidat. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.
6 elevi cu cerinţe educaţionale speciale au beneficiat de condiţii de examen adaptate, conform procedurii de egalizare de şanse.
Subiectele şi baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie”, a anunţat IŞJ Vâlcea.
Miercuri, 22 iunie, se va desfăşura a treia probă scrisă: E.d), proba la alegere a profilului şi a specializării.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 27 iunie, până la ora 12:00

„Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora”, conform aceluiaşi anunţ.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 1 iulie

În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD/GDPR), afişarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulative:

  • recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Facebook Comments