Nouă ofertanţi cu dinţii la gardurile primăriei

Megalicitaţia de garduri, acordul-cadru prin care municipalitatea craioveană vrea să-şi facă plinul pe patru ani, a avut parte de un succes nesperat printre firmele de profil. Dacă alte proceduri de achiziţie adună unul-doi ofertanţi sau sunt anulate din lipsă de muşterii, licitaţia de cumpărat garduri a făcut furori pe piaţă, adunând un pluton întreg de societăţi dornice să-şi vândă marfa primăriei.

0

Licitaţia publică pentru „Achiziţie gard împrejmuire zone verzi: – Lotul 1 Gard bordurat pentru împrejmuire zone verzi; – Lotul 2 Gard ornamental pentru împrejmuire zone verzi”, a fost lansată de edilii craioveni luna trecută, iar la prima strigare nu mai puţin de zece oferte au fost contabilizate în sistemul electronic de achiziţii publice. Este vorba de zece oferte, dar doar de nouă firme, una dintre acestea optând să depună câte o ofertă separată pentru fiecare din cele două loturi scoase la licitaţie de primărie. Iată lista ofertanţilor, aşa cum a fost publicată de edili: 1.Ofertant unic: TODOME FERO S.R.L.,Loturile:2, 1; 2.Ofertant unic: TULITU IONUŢ DORIAN, Loturile:1; 3. Ofertant unic: CONFECŢII METALICE MOBILIER URBAN, Loturile:1; 4. Ofertant unic: Urbio Palagio S.R.L., Loturile:1, 2; 5. Ofertant unic: GRAND TAOROM, Loturile:1, 2; 6. Ofertant unic: BELMAR PROD, Loturile:2; 7. Ofertant unic: UPIPSA S.R.L., Loturile: 2; 8. Ofertant unic: CONFECŢII METALICE MOBILIER URBAN, Loturile: 2; 9. Ofertant unic: WORLD TRANS SYSTEMS, Loturile:1; 10. Ofertant unic: STICO METAL PREST, Loturile: 2. Trebuie spus că ofertele se află acum în stadiul evaluării tehnice, care va fi urmată de evaluarea financiară a ofertelor şi, în final, de atribuirea contractului către operatorul economic care va deveni furnizor oficial de garduri al Primăriei Craiova pe următorii patru ani.

Pe ce se bat „gardienii” primăriei: 3 milioane de euro

Potrivit anunţului de participare publicat de edili „autoritatea contractantă – Municipiul Craiova intenţionează să încheie un acord-cadru pentru Achiziţie gard împrejmuire zone verzi: – Lotul 1 Gard bordurat pentru împrejmuire zone verzi; – Lotul 2 Gard ornamental pentru împrejmuire zone verzi, achiziţie ce joacă un rol semnificativ pentru protejarea zonelor verzi, oferind în acelaşi timp o notă aparte în arhitectura urbanistică locală, dominată de blocuri sau construcţii din beton, conform cerinţelor caietului de sarcini nr.49384 din 11.03.2022, pe o perioada de 4 ani. Cantităţile minime şi maxime estimate pe durata acordului-cadru precum şi pentru fiecare contract subsecvent, pe fiecare lot în parte, sunt prezentate în Anexa nr.1 la caietul de sarcini nr. 49384 din 11.03.2022. Aceste cantitaţi reprezintă estimări ale cantităţilor care ar putea fi solicitate pe întreaga durată a acordului-cadru, acestea putând fi mai mici, egale sau mai mari faţă de cele estimate, în funcţie de necesităţile autorităţii contractante”. Cantităţile mai sus pomenite sunt cele care atrag atâţia ofertanţi. Potrivit documentaţiei publicate în sistemul electronic de achiziţii publice, edilii craioveni au un apetit zdravăn pentru garduri în următorii patru ani, cantitatea maximă solicitată, care poate fi însă suplimentată, cum am văzut mai sus, fiind de 143 de km de gard din cele două sortimente. Acesteia îi corespunde o valoare estimată de 12,8 milioane de lei, fără TVA. Deci 15,3 milioane cu TVA, deci 3 milioane de euro şi ceva mărunţiş.

Facebook Comments