S-a strigat „bingo” pentru arhitecţi
Mega-contractul de proiectare al Primăriei Craiova, gata să râdă la soare

Licitaţia de zeci de milioane de euro prin care municipalitatea craioveană încearcă să-şi asigure serviciile unor firme de proiectare pentru următorul cincinal, e gata. Procedura de atribuire a fost finalizată, iar edilii au trecut şi tradiţionala probă a contestaţiei la CNSC.

0

Contractul de proiectare a fost scos pe piaţă de Primăria Craiova în vara anului trecut şi a suscitat imediat un interes deosebit din partea firmelor de profil, care au năvălit să se înscrie printre ofertanţi. La ultima strigare, nu mai puţin de 18 oferte separate fuseseră depuse pentru acordul-cadru pus la bătaie de municipalitate, în spatele cărora stăteau 63 de societăţi comerciale din domeniu.

Contract de peste 135 de milioane de lei pe ţeavă

 Edilii au estimat acordul-cadru la 135.146.211 lei, adică 27,3 milioane de euro sau 31,5 milioane de dolari, la data lansării licitaţiei, sumă care s-a dovedit extrem de tentantă pentru arhitecţi. Potrivit ultimelor date publicate în sistemul electronic de achiziţii publice, procedura a fost finalizată, contractul fiind atribuit pe data de 29 ianuarie 2022. O singură contestaţie a fost depusă, aparţinând celor de la INTERGROUP ENGINEERING SRL, liderii asocierii „INTERGROUP SRL, PHOTOVOLTAIC SYSTEMS SRL, MTA STRUCTURAL ENGINEERING SRL, CUBICON INVEST SRL, PROGRAPHIC SRL, CONCEPT STRUCTURE SRL”, care au contestat rezultatul procedurii de achiziţie publică pentru lotul I al licitaţiei, cea referitoare la construcţiile civile. Contestatarii au atacat etichetarea ofertei lor drept neconformă şi au cerut anularea raportului de atribuire şi reluarea evaluării ofertelor. Potrivit datelor de pe portalul Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, contestaţia celor de la Intergroup a fost deja judecată, fiind respinsă pe fond prin decizia nr. 509/10.03.2022, aşa că edilii au drum liber spre semnarea contractului.

Tacâmul complet, pe patru ani, în materie de urbanism

Potrivit documentaţiei întocmite de funcţionarii primăriei, municipalitatea are în plan pentru următorii patru ani „ample lucrări de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi a clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Craiova”, lucrările de construcţie pentru care se intenţionează achiziţionarea serviciilor de proiectare constând în reabilitări de construcţii existente, extinderi de construcţii existente şi construcţii noi. În plus, lucrările sunt grupate pe domenii, cărora le corespund cele trei loturi scoase la licitaţie prin acordul-cadru: construcţii civile, unităţi medicale şi amenajării peisagistice/spaţii verzi. Trebuie spus că primăria îşi asigură prin acordul-cadru, pe lângă proiectele propriu-zise şi tot setul de documente de urbanism pe care le implică lucrările publice, de la idee la recepţie. „Prin această achiziţie, autoritatea contractantă – municipiul Craiova intenţionează să încheie un acord-cadru, în vederea achiziţionării de servicii de proiectare constând în expertiza tehnică, audit energetic şi certificatul de performanţă energetică iniţial, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism şi documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, asistenţă tehnică, certificat energetic de performanţă la încheierea lucrărilor şi punctul de vedere al proiectantului, pentru construcţii existente, extinderi şi construcţii noi, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 92420/26.05.2021, pe o perioadă de 48 luni, care vor contribui la îmbunătăţirea nivelului de trai şi al confortului locuitorilor municipiului Craiova”, se arată în documentaţia de atribuire.

Facebook Comments