1 Mai, după chipul şi asemănarea Căii Bucureşti
Primăria a dat drumul la xerox şi a mai scos un regulament anti-dric, de data asta pentru bulevardul dintre Ciupercă şi Parc

Noua creaţie municipală poartă numele de „Regulament local privind stabilirea categoriilor de intervenţii în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară «BULEVARDUL 1 MAI» din MUNICIPIUL CRAIOVA”, a fost postat pe site-ul primăriei de Ziua Femeii şi lăsat în dezbatere publică până în data de 18 aprilie, persoanele interesate putând formula sugestii sau observaţii prin intermediul Centrului de Informare pentru Cetăţeni, de la sediul actual al primăriei, din str. Târgului nr. 26.

0

Potrivit proiectului de regulament, bulevardul craiovean e declarat zonă de acţiune prioritară, la fel cum s-a întâmplat anterior cu Calea Bucureşti, urmând a avea un regim aparte din punct de vedere urbanistic. „Zona reglementată prin prezentul Regulament este constituită de ambele fronturi construite aferente bulevardului 1 Mai, între intersecţia cu bulevardele Gheorghe Chiţu şi Ilie Balaci (zona Ciupercă) la Nord şi intersecţia cu Bulevardul Nicolae Romanescu, la Sud. În înţelesul prezentului Regulament se defineşte zona vizată ca fiind zonă de acţiune prioritară, pentru care este necesară stabilirea cadrului general în care se vor înscrie intervenţiile la clădiri, în scopul obţinerii unei imagini coerente din punct de vedere urbanistic şi arhitectural”, se arată în document. Edilii au în vedere categorii de lucrări precum schimbarea destinaţiei spaţiilor interioare specifice activităţii de locuire în spaţii cu altă destinaţie; condiţii în care se poate autoriza executarea accesului direct din exterior în spaţiul ce îşi schimbă destinaţia; modul de conformare a faţadei spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe existente şi care au asigurat accesul direct din exterior şi reglementarea funcţiunilor acestora; modul de conformare al mijloacelor de publicitate amplasate pe faţada spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe; modul de conformare al treptelor, rampelor şi podestelor realizate în vederea creării accesului din exterior la spaţiul ce îşi schimbă destinaţia; interdicţii şi permisivităţi privind amplasarea pe faţade a unor echipamente tehnice şi a copertinelor, reguli pentru împrejmuiri, după cum se arată în proiectul supus dezbaterii publice.

Serviciile funerare şi dricurile,  interzise pe bulevard

Potrivit proiectului de regulament, la parterul blocurilor sunt permise o serie întreagă de activităţi economice din categoria funcţiunilor complementare locuirii, precum „farmacii, praxisuri medicale individuale, spaţii comerciale de mici dimensiuni ale căror produse comercializate se adresează unei categorii extinse de consumatori, frizerii, saloane de înfrumuseţare, cabinete de avocatură, de consultanţă, de mediere, notariate, alte tipuri de birouri, mici sedii de firmă care prin natura activităţii nu produc situaţii de disconfort populaţiei riverane, agenţii imobiliare, agenţii bancare, agenţii de loterie, firme de asigurări, agenţii de turism, firme de proiectare, firme de contabilitate, firme de consultanţă, firme de recrutare, sedii ale unor organizaţii profesionale de tipul caselor de ajutor reciproc sau sindicate, alte tipuri de firme, sedii ale asociaţiilor de proprietari şi sedii ale societăţilor ce prestează servicii către asociaţiile de proprietari, sedii şi/sau casierii ale furnizorilor de servicii de telefonie, cablu tv, internet, alte utilităţi publice, oficii poştale, cofetării, patiserii, alimentaţie publică tip fast-food, spaţii de entertainment”. Singura categorie cu interdicţie clară o reprezintă serviciile funerare. „În condiţiile prezentului Regulament, în vederea asigurării unui caracter de reprezentativitate, în zona riverană bulevardului 1 Mai, se interzice autorizarea schimbării de destinaţie a locuinţelor situate la parterul imobilelor de locuinţe colective în: spaţii prestări servicii funerare şi activităţi conexe serviciilor funerare”. Ulterior, interdicţia este extinsă şi asupra spaţiilor declarate deja spaţii comerciale, acestea nemaiputând găzdui societăţi care vând obiecte funerare sau pretează servicii din această gamă. De suferit au tangenţial şi patiseriile acestea nemaifiind permise decât în spaţii proiectate iniţial pentru prepararea hranei, autorizate în acest sens şi care au primit acordul asociaţiei de proprietari.

S-au plagiat, dar au şi făcut

Regulamentul municipal supus dezbaterii publice mai conţine o serie de reglementări privind culoarea imobilelor de pe Bulevardul 1 Mai, modul de realizare a acceselor, a vitrinelor precum şi a firmelor cu numele societăţilor din incintă, municipalitatea încurajând, printre altele, reabilitarea faţadelor de la parter în stilul „perete verde”. O altă serie de restricţii şi reglementări priveşte, la fel ca precedentul regulament de pe Calea Bucureşti, spaţiile de parcare de la bulevard sau dintre blocuri, cu interdicţia ocupării a mai mult de un loc de parcare pentru fiecare societate şi eliminarea locurilor de parcare pentru maşinile de serviciu. Totul la pachet cu un set de amenzi pentru contravenienţi şi cu procedura de ridicare de către poliţia locală a vehiculelor depistate parcate cu încălcarea regulamentului. Asemănarea între noul proiect de regulament şi precedentul de pe Calea Bucureşti este evidentă din simpla lectură a textului, funcţionarii primăriei care l-au întocmit „inspirându-se” cuvânt cu cuvânt din mai vechea creaţie. Noul proiect de regulament are 10 pagini, dar de la pagina 6 încolo, angajaţii primăriei au obosit să mai înlocuiască în text „Calea Bucureşti” cu „1 Mai”, ultimele pagini ale documentului cuprinzând sintagme hazlii precum „ocuparea locurilor de parcare amenajate în lungul părţii carosabile a Căii Bucureşti” ori  „delimitarea unor suprafeţe de teren cu deschidere şi/sau vizibilitate la Calea Bucureşti cu împrejmuiri opace”.

Facebook Comments