În urma memorandumului semnat în toamna anului trecut alături de CJ Dolj şi CJ Hunedoara
Gorj: Consilierii judeţeni au aprobat constituirea „Conurbaţiei Jiului”

Consilierii judeţeni au aprobat luni - 28 februarie asocierea Consiliului Judeţean Gorj cu Consiliul Judeţean Dolj şi Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbaţia Jiului“, care va avea sediul în municipiul Târgu Jiu.

0

Obiectivul parteneriatului dintre unităţile administrativ-teritoriale este crearea unei zone de dezvoltare urbană şi periurbană apte să răspundă pozitiv fluxurilor naturale de migraţie, o atenţie deosebită urmând să fie acordată sporirii atractivităţii oraşelor şi comunelor din zona periurbană, luând în considerare atât populaţia care locuieşte deja în aceste zone, cât şi potenţialii locuitori interesaţi să se stabilească în aceste zone. „Prin Memorandumul de intenţie – Axa de Dezvoltare Hunedoara – Gorj – Dolj «Conurbaţia Jiului» nr. 15036/13433/1793/02.09.2021, reprezentanţii legali ai Unităţilor Administrativ-Teritoriale judeţul Hunedoara, judeţul Gorj şi judeţul Dolj şi-au exprimat intenţia de a colabora în vederea creării unei axe de dezvoltare teritoriale integrate a celor trei judeţe ce are drept scop concentrarea de populaţie şi investiţii, urmărindu-se constituirea unei zone urbane şi periurbane, inclusiv rurale, ce va dezvolta integrat programe şi proiecte, devenind astfel o conurbaţie, concept ce reprezintă o structură teritorială de cooperare intercomunitară, asemeni zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane“, se arată în proiectul de hotărâre.

Conform aceluiaşi document, membrii asociaţiei îşi propun să colaboreze pentru atingerea următoarelor obiective: dezvoltarea economică locală şi regională; protecţia mediului înconjurător; promovarea tranziţiei către o energie nepoluantă şi echitabilă, a investiţiilor verzi şi albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii şi gestionării riscurilor; modernizarea şi eficientizarea administraţiilor publice; promovarea dezvoltării durabile şi integrate a zonelor urbane, rurale şi de coastă şi a iniţiativelor locale; cultul eroilor; integrare europeană; dezvoltarea mobilităţii şi a conectivităţii TIC regionale; promovarea şi conservarea valorilor culturale tradiţionale şi diversitate etno-culturală; promovarea unei transformări economice inovatoare şi inteligente; protecţie socială, asigurare servicii sociale şi promovare servicii publice; educaţie şi informare publică; promovarea drepturilor omului; promovarea egalităţii de şanse; îmbunătăţirii accesului la educaţie şi învăţământ; dezvoltarea şi consolidarea economiei sociale.

În Uniunea Europeană, un exemplu de astfel de asocieri este în Germania – modelul regiunii Ruhr.

Facebook Comments