AMTPC face ordine
Craiova îşi face asociaţie de transport metropolitan, cu şase dintre comunele limitrofe

„Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova” ar urma să aducă la acelaşi numitor transportul din şi dinafara Craiovei şi să oprească invazia de autoturisme din periurban în municipiul reşedinţă de judeţ.

0

Este deja a patra asociaţie de dezvoltare intercomunitară iniţiată de municipalitatea craioveană, după Zona Metropolitană Craiova, ADI Salubris şi ADI Termis, ultimele două înfiinţate în domeniul salubrizării şi al distribuţiei de energie termică. Noua asociaţie îşi propune o tratare integrată a transportului public în comun pentru Craiova şi şase din comunele limitrofe, înglobând printre membrii fondatori, pe lângă municipiul reşedinţă de judeţ, şi consiliile locale ale comunelor Breasta, Bucovăţ, Cârcea, Işalniţa, Malu Mare şi Pieleşti, în vederea constituirii „Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Craiova”. Actul de naştere al noii entităţi se semnează în şedinţa din această lună a Consiliului Municipal Craiova, care are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în acest sens. „Se aprobă asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de membru fondator, cu Comuna Breasta, prin Consiliul Local al Comunei Breasta, Comuna Bucovăţ, prin Consiliul Local al Comunei Bucovăţ, Comuna Cârcea, prin Consiliul Local al Comunei Cârcea, Comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa, Comuna Malu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Malu Mare şi Comuna Pieleşti, prin Consiliul Local al Comunei Pieleşti, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova», persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică”, se arată în proiect.

Transport public sub aceeaşi pălărie, dincolo de periferie

Prin acelaşi proiect, se aprobă patrimoniul social iniţial al asociaţiei de 8.000 lei, precum şi participarea Consiliului Local al Municipiului Craiova la patrimoniul iniţial, cu o contribuţie în numerar în valoare de 2.000 lei, dar şi statutul  noii asociaţii şi darea în folosinţă gratuită către aceasta a unui spaţiu în cadrul complexului multifuncţional din Romaneşti, unde funcţionează acum Primăria Craiova, cu titlu de sediu ADI pentru întreaga perioadă de existenţă a asociaţiei. Raportul întocmit de funcţionarii primăriei indică drept sursă a proiectului de înfiinţare a ADI „Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Polul de Creştere Craiova”, documente aflat deja la dispoziţia edililor de câţiva ani şi care „a identificat printre problemele ce caracterizează transportul public desfăşurat în Zona Metropolitană Craiova, suprapunerea rutelor, investiţii inadecvate şi o lipsă de integrare a acestui serviciu şi propune pentru depăşirea acestor probleme înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Transportului (ADI-Transport)”. Potrivit raportului, prin înfiinţarea ADITransport se va îmbunătăţi eficienţa de planificare a transportului public, se va crea o reţea integrată, eficientă din punct de vedere al costurilor şi se va îmbunătăţi accesibilitatea cetăţenilor la serviciile de transport public, iar extinderea transportului public în zona metropolitană va contribui la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, în contextul creşterii mobilităţii prietenoase cu mediul în interiorul zonei metropolitane, iar acest fenomen va genera efecte pozitive asupra dezvoltării economice locale şi regionale.

Numai 6 din nouă-s norocoase

Trebuie spus că nu toate comunele limitrofe Craiovei fac parte din componenţa noului ADI. Cel puţin din componenţa iniţială, căci statutul asociaţiei prevede posibilitatea cooptării de noi membri. Astfel, „inelul” limitrof al Craiovei e spart în trei locuri, în dreptul comunelor Podari, Mischii şi Şimnicu de Sus, care nu figurează printre membrii fondatori. Noua entitate are parte şi de o garnitură de funcţii. Asociaţia va fi condusă de Adunarea generală, Preşedinte şi un Consiliu Director de patru membri, existând însă şi posibilitatea constituirii unui aparat tehnic care să asigure funcţionarea ADI, ba chiar şi premisa creării unui nou post de conducere, unul de administrator public. „Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale înfiinţarea unui aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. Menţionăm faptul că, potrivit prevederilor art. 245 din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot decide desemnarea unui administrator public, funcţie de conducere, pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii. Recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se fac pe baza unei proceduri specifice de către consiliile directoare ale acestora şi sunt aprobate prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor respective. Persoanele care pot ocupa funcţia de administrator public, de regulă, trebuie să fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice”, se arată în raport.

Facebook Comments