Danube Floodplain – măsuri de infrastructură verde pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul Dunării

10 ţări dunărene partenere (Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bulgaria şi România) au identificat, în cadrul proiectului „Danube Floodplain“, 50 de zone active şi 24 de zone potenţial inundabile pentru refacerea conectivităţii pe Dunăre şi principalii afluenţi.

0

Evaluarea acestora s-a realizat cu ajutorul unei Matrici de Evaluare a Luncilor. Realizarea şi refacerea zonelor inundabile sunt soluţii de infrastructură verde cu rol important atât în reducerea riscului la inundaţii în bazinul Dunării, cât şi pentru conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii. În acelaşi timp, luncile inundabile oferă o gamă largă de servicii ecosistemice nu numai publicului, ci şi agriculturii, iar, prin schimbarea destinaţiei terenurilor, se asigură o dezvoltare socio-economică pe termen lung pentru comunităţile limitrofe.
În cadrul proiectului „Danube Floodplain“ au fost studiate cinci zone-pilot selectate de către parteneri de-a lungul Dunării şi afluenţilor săi: Hodonín-Holič (Cehia şi Slovacia), Kostanjevica na Krki (Slovenia), Fokorúpuszta (Ungaria), Begečka Jama (Serbia) şi Bistreţ (România). Pentru acestea, au fost realizate studii de (pre)fezabilitate, inclusiv modelări ale diferitelor valori ale nivelului apei, în diferite scenarii de restaurare a luncilor inundabile, incluzând serviciile de ecosistem în completarea analizei cost-beneficiu. O primă consecinţă a proiectului constă în lucrări de refacere a zonei-pilot Bistreţ care vor fi finanţate prin Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare aprobat recent.
De asemenea, partenerii din proiect au elaborat un manual, un ghid strategic şi un plan de acţiune pentru viitor care vor fi disponibile publicului la finalul proiectului. Acestea vor putea fi folosite de către oricine doreşte să dezvolte proiecte noi de restaurare şi conservare a zonelor inundabile în bazinul hidrografic al Dunării şi nu numai.

Planul de acţiune a fost integrat în al 3-lea Plan de Management al Bazinului Hidrografic şi în al 2-lea Plan de Management al Riscului de Inundaţii al Dunării, documente care au fost supuse dezbaterii publice la nivelul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR). Acestea vor fi aprobate în decembrie 2021 de către şefii delegaţiilor ţărilor membre ale ICPDR şi conţin planurile de măsuri cu privire la îmbunătăţirea managementului apelor şi diminuarea riscului la inundaţii în bazinul Dunării pentru următorii şase ani.
Proiectul a început în 1 iunie 2018 şi se va finaliza în 30 noiembrie 2021.

Facebook Comments