Acordul-cadru pentru locurile de joacă, tras pe linie moartă
Primăria Craiova s-a faultat singură la licitaţia de 82 de milioane de lei

Procedura de achiziţie pentru dotarea locurilor de joacă din Craiova a fost anulată. Nu în urma contestaţiei depuse de vreun ofertant nemulţumit, cum se întâmplă de obicei, ci chiar la iniţiativa Primăriei Craiova, care a anulat licitaţia invocând abateri grave de la prevederile legislative.

0

Procedura ce viza încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de patru ani pentru furnizarea şi montarea de echipamente destinate locurilor de joacă din Craiova, a fost postată în sistemul electronic de achiziţii publice în a doua decadă a lunii trecute, pe 12 august, dar n-a rezistat nici trei săptămâni. În prima zi a lunii septembrie, a apărut şi anunţul privind anularea licitaţiei motivată prin „abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Procedura de atribuire se anulează în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu prevederile art. 59 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare”. Articolul de lege invocat prevede că „autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru (…) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)”.

Acord de 20 de milioane pe an

Acordul-cadru pe care îl viza Primăria Craiova pentru locurile de joacă din oraş avea o valoare estimată între un minimum 44 şi maximum 82 de milioane de lei, municipalitatea urmând astfel să aloce în următorii patru ani în medie între 10 şi 20 de milioane de lei anual pentru dotarea spaţiilor destinate copiilor. În ceea ce priveşte echipamentele care urmau a fi instalate în incinta locurilor de joacă din oraş, trebuie spus că primăria a solicitat, prin caietul de sarcini pentru licitaţia recent anulată, nu mai puţin de 88 de tipuri distincte de leagăne, carusele, tobogane, trenuleţe şi balansoare. În plus, conform documentaţiei elaborate de edili, municipalitatea urma să primească, în sensul aceluiaşi acord-cadru, nu mai puţin de 30 de ternuri de sport multifuncţionale, de cinci tipuri diferite, dotate printre altele cu porţi pentru fotbal şi handbal şi coşuri de baschet. Achiziţia viza, de asemenea, şi 1,4 hectare de gazon sintetic, la pachet cu 8.500 de metri pătraţi de dale de tartan pentru pavajul locurilor de joacă şi 8.000 de metri pătraţi de suprafaţă de amortizare din cauciuc – covor turnat.

Trebuie spus că Primăria Craiova are o tradiţie destul de tristă în ceea ce priveşte acordurile-cadru destinate locurilor de joacă. Precedentul, încheiat deceniul trecut, a fost reziliat de municipalitate după ce mai mulţi consilieri locali şi, în cele din urmă şi propriii angajaţi, au contestat preţul echipamentelor livrate şi calitatea acestora.

Facebook Comments