Colectează, nu colectează, Iridex trebui plătit
Craiovenii, ameninţaţi cu amenzile pentru a plăti taxa de salubrizare

La nici două luni de când Iridex a început activitatea de colectare a deşeurilor la nivelul municipiului, Primăria Craiova a schimbat deja tonul şi a trecut la ameninţări. Nu la adresa firmei, deşi activitatea acesteia a lăsat, de multe ori, de dorit, ci la adresa cetăţenilor. Astfel, craiovenii sunt informaţi că mai au termen până la 30 august pentru a depune declaraţia de impunere şi să achite taxa specială de salubrizare, altfel vor risca amenzi, plus plata unor penalizări care încep cu ziua următoare scadenţei.

0
Reprezentanții IRIDEX, la plimbare prin centrul vechi

Având în vedere faptul că 30.08.2021 este termenul limită în care craiovenii ce beneficiază de serviciile de salubrizare pot depune declaraţia de impunere în vederea înregistrării în evidenţele fiscale a taxei speciale de salubrizare, ţinem să vă reamintim ce măsuri şi sancţiuni vor fi luate pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute (…) pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei de impunere.
– nedepunerea declaraţiilor de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, dă dreptul Direcţiei Impozite şi Taxe să procedeze la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare. Astfel, obligaţia de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deţinut/utilizat şi nedeclarat pentru un număr de 3 persoane.
– pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare până la primul termen, respectiv 30.08.2021, iar pentru restul lunilor rămase din an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare, craiovenii datorează, începând cu ziua următoare scadenţei, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună de întârziere până la data plăţii
“, se arată într-un comunicat al municipalităţii.

Pentru a-i convinge să achite taxa de salubritate, care, în mare parte, ajunge apoi în conturile Iridex, autorităţile locale nu ezită să fluture şi perspectiva unor amenzi pentru craiovenii care nu se supun hotărârilor invocate. Astfel, „nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere a taxei speciale de salubrizare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 77 lei la 307 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii publice locale, începând cu data de 31.08.2021“.

Următorul pas va fi, probabil, trimiterea unor echipe de colectare a taxei de salubrizare direct la uşa cetăţenilor, pe principiul „exişti, deci plăteşti“!

Facebook Comments