Admitere la Master anul universitar 2021-2022

Universitatea din Craiova organizează, în perioada 9 – 28 IULIE, Admiterea pentru Master, anul universitar 2021-2022, la cele 12 facultăţi din structura sa. Candidaţii au la dispoziţie 1770 locuri la buget şi 1278 cu taxă.

0

La Facultatea de Ştiinţe sunt scoase la concurs 198 de locuri la buget şi 58 la taxă, la specializările: Chimia compuşilor biologic activi (40 de locuri buget şi 10 la taxă), Fizică aplicată (38 la buget şi 5 la taxă), Metode şi modele în inteligenţa artificială (60 la buget şi 20 la taxă), Matematici aplicate (30 la buget şi 5 la taxă), Turism şi dezvoltare durabilă (30 la buget şi 18 cu taxă).

La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport sunt disponibile 75 de locuri la buget şi 113 la taxă la specializările: Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie (30 buget şi 62 taxă), Activitate motrică extracurriculară şi curriculară (20 de locuri buget şi 25 cu taxă), Performanţă în sport (25 la buget şi 26 la taxă).

La Facultatea de Litere sunt scoase la concurs 230 de locuri la buget şi 208 la taxă, la specializările: Studii de limba şi literatura română (40 la buget şi 6 locuri la taxă), Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane (40 la buget şi 10 la taxă), Traducere şi terminologii în context european (19 la buget şi 30 la taxă),  Paradigme ale comunicării interculturale (20 de locuri la buget şi 25 la taxă), Management educaţional (20 la buget şi 30 taxă), Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei, la Drobeta-Turnu Severin, (20 de locuri la buget şi 30 la taxă ), Masterat didactic în Biologie (13 buget, 12 taxă), Masterat didactic în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (13 buget, 12 taxă), Masterat didactic în Chimie (12 buget, 13 taxă), Masterat didactic în Informatică (12 buget, 13 taxă), Arta actorului (8 la buget şi 5 la taxă), Management şi antreprenoriat cultural (5 la buget şi 5 la taxă), Artă muzicală românească contemporană (8 la buget şi 17 la taxă).

Facultatea de Teologie scoate la concurs 35 de locuri la buget şi 70 la taxă la specializările: Teologie şi cultură (22 de locuri la buget şi 53 la taxă), Conservare şi restaurare (13 la buget şi 17 la taxă).

Facultatea de Ştiinţe Sociale organizează admitere pentru 60 de locuri la buget şi 54 la taxă la cele două programe: Securitate Naţională şi Euro-Atlantică  (35 de locuri la buget şi 31 la taxă) şi Filozofie aplicată în organizaţii şi mediul de afaceri (25 de locuri la buget şi 23 la taxă).

La Facultatea de Drept sunt disponibile 195 de locuri la buget şi 45 la taxă la specializările: Drept privat (55 la buget şi 10 la taxă), Ştiinţe penale ( 55 la buget şi 10 la taxă), Dreptul afacerilor/Business law (în lb.engleză) (40 la buget şi 10 la taxă), Administraţie publică (45 la buget şi 15 la taxă).

La Facultatea de Economie şi administrarea afacerilor sunt scoase la concurs 295 locuri la buget şi 182 la taxă la specializările: Managementul afacerilor electronice (28 la buget şi 15 la taxă), Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale (39 la buget şi 22 la taxă), Management contabil, expertiză şi audit la Drobeta-Turnu Severin (27 locuri la Buget şi 13 la taxă), Economie şi administrarea afacerilor internaţionale/ International Economics and Business Administration (17 la buget şi 10 la taxă), Economie şi afaceri europene (25 de locuri la buget şi 15 la taxă), Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor (27 de locuri la buget şi 15 la taxă), Finanţe şi administrarea afacerilor (26 de locuri la buget şi 15 la taxă), Managementul afacerilor (26 de locuri la buget şi 25 la taxă), Managementul organizaţiei la Drobeta-Turnu Severin (28 la buget şi 22 la taxă), Managementul resurselor umane (26 la buget şi 15 la taxă, Marketing şi comunicare în afaceri (26 la buget şi 15 la taxă).

La Facultatea de Mecanică sunt scoase la concurs 200 de locuri la buget  şi 280 la taxă la specializările: Proiectarea autovehiculelor modern (21 la buget şi 28 la taxă), Optimizarea sistemelor de transport rutier (21 la buget şi 28 la taxă), Proiectare şi fabricaţie în ingineria autovehiculelor/ Design and Manufacturing in Automotive Engineering (31 la buget şi 19 la taxă), Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice (21 la buget şi 37 la taxă), Modelare şi simulare în ingineria mecanică (21 la buget şi 27 la taxă), Managementul producţiei şi logisticii (21 la buget şi 28 la taxă), Ingineria şi managementul calităţii, la Dr.-Tr. Severin (22 la buget şi 27 la taxă), Managementul sistemelor logistice la Dr.-Tr. Severin (22 la buget şi 27 la taxă), Managementul mediului şi energie durabilă la Drobeta-Turnu Severin (20 la buget şi 29 la taxă), Materiale avansate la Drobeta-Turnu Severin (30 de locuri la taxă).

La Facultatea de Inginerie Electrică sunt scoase la concurs 127 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă la specializările: Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice (25 de locuri la buget şi 2 la taxă), Sisteme electromecanice complexe (40 de locuri la buget şi 2 la taxă), Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului (17 locuri la buget şi 2 la taxă), Sisteme energetice informatizate (25 la buget şi 2 locuri la taxă), Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială (20 de locuri la buget şi 2 locuri cu taxă).

La Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică sunt disponibile 170 de locuri la buget şi 61 de locuri la taxă la următoarele specializări: Sisteme automate incorporate (34 de locuri la buget şi 6 la taxă), Tehnologii informatice în ingineria sistemelor (30 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă), Inginerie software (30 de locuri la buget şi 15 locuri la taxă), Sisteme informatice pentru comerţ electronic/ Information Systems for e-Business) (26 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă), Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor (25 de locuri la buget şi 10 la taxă), Sisteme de conducere în robotică (25 de locuri la buget şi 10 locuri la taxă).

Facultatea de Horticultură organizează admitere pentru 90 de locuri la buget şi 144 de locuri la taxă, repartizate astfel: Expertizare viti-vinicolă (15 locuri la buget şi 32 de locuri la taxă), Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală (19 locuri la buget şi 28 la taxă), Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului (20 de locuri la buget şi 26 de locuri la taxă), Evoluţia ecosistemelor naturale şi conservarea biodiversităţii (17 locuri la buget şi 30 la taxă), Managementul ecologic al resurselor naturale (19 locuri la buget şi 28 de locuri la taxă).

La Facultatea de Agronomie sunt scoase la concurs 95 de locuri la buget şi 53 de locuri la taxă la următoarele specializări: Consultanţă şi management în agricultură (32 de locuri la buget şi 17 locuri la taxă), Protecţia mediului în agricultură (31 de locuri la buget şi 18 locuri la taxă), Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare (32 de locuri la buget şi 18 locuri la taxă).

Înscrierile se vor face on-line, iar lista documentelor necesare şi modalitatea de admitere pot fi vizualizate pe  https://www.ucv.ro/admitere/.

 

Facebook Comments