Primăria Craiova vrea fonduri europene de peste 13 milioane de euro pentru măsuri anti-Covid în şcoli
Pandemia ne umple de tablete

Banii ar urma să fie folosiți pentru două proiecte legate de pandemia pe care o traversăm: unul privind dotarea şcolilor de pe raza municipiului Craiova cu măşti şi dispozitive sanitare, celălalt destinat asigurării bazei materiale pentru derularea orelor online. Printre altele, pe bani europeni, ar urma să fie achiziționate pentru elevii craioveni peste 10.000 de tablete.

0

Ambele proiecte figurează în proiectul de buget pentru acest an, la pachet cu notele de fundamentare aferente. Astfel, potrivit documentației întocmite de funcționarii Primăriei Craiova, de măştile de protecție şi dispozitivele igienico-sanitare ar urma să beneficieze un număr de 64 de unități de învățământ preuniversitar din oraş. Planul municipal prevede asigurarea disponibilității echipamentelor de protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare în toate unitățile de învățământ preuniversitar. „Propunerea privind dotarea corespunzătoare a tuturor unităților de învăţământ a avut la bază următoarele măsuri de protecție impuse prin Ordinul nr. 5487: purtarea măştii de protecţie de către elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei; montarea de dispensare cu soluţie dezinfectantă pentru mâini la intrarea în şcoală, pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă, sala de sport, cancelarie sau în alte spaţii educaţionale, cantina, sala de mese, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă a mâinilor; amplasarea de coşuri de gunoi cu pedală şi capac destinate aruncării măştilor uzate; curăţenia şi dezinfecţia regulată a grupurilor sanitare, a mobilierului şcolar şi pardoselilor aferente sălilor de clasă şi a altor spaţii în care se desfăşoară activităţi didactice. Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta împotriva răspândirii virusului”, se arată în nota de fundamentare. Potrivit funcționarilor primăriei, în prezent, proiectul a fost depus şi se află în evaluare, iar după semnarea contractului de finanțare, în anul 2021, vor fi demarate achizițiile echipamentelor sus-menționate şi vor fi achitate aceste echipamente, suma avansată de edili fiind una impresionantă: „Având în vedere cele menţionate anterior, propunem cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 «Măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova – M.A.S.T.I. pentru Craiova», a sumei de 41.797 mii lei”.

10.000 de tablete pentru elevii craioveni

Un alt proiect vânat de edili în 2021 prevede dotarea şcolilor din oraş cu echipamente IT pentru asigurarea derulării orelor online, un procedeu cu care elevii craioveni s-au obişnuit, vrând-nevrând, începând cu anul trecut. Potrivit notei de fundamentare, valoarea totală a proiectului este de 23.577.576,95 lei, iar durata de implementare este de 12 luni, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar rata de cofinanțare a solicitantului este de 2%. Suma considerabilă este destinată dotării unui număr de 12 unități şcolare care, la apelul primăriei, au arătat că au nevoie de finanțare pentru dotarea cu echipamente IT şi că nu au putut depune proiecte pentru finanțare europeană pe cont propriu. Este vorba despre mii de dispozitive, de la camere web la tablete şi laptopuri. „În cadrul proiectului vor fi achiziționate următoarele echipamente IT: – laptop (749 bucăți) + tableta grafică (894 bucăți); – tablete şcolare (10.176 bucăți); – sistem de management dispozitiv (2.662 bucăți); – router wireless (74 bucăți); – table interactive (383 bucăți); – proiector (171 bucăți) + ecrane proiecţie (ecran proiecție trepied 94 bucăți şi ecran proiecție perete 103 bucăți); – sistem desktop+monitor (145 bucăți); – camera web (110 bucăți) + camera web conferinţa (136 bucăți). (…) În prezent, proiectul a fost depus şi se află în evaluare, iar după semnarea contractului de finanțare, în anul 2021, vor fi demarate achizițiile echipamentelor IT sus-menționate şi vor fi achitate aceste echipamente”, se arată în nota de fundamentare. Unitățile şcolare pentru care vor fi achiziționate echipamente IT în cadrul proiectului sunt: 1. Colegiul Ştefan Odobleja Craiova; 2. Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu Craiova; 3. Colegiul Tehnic Energetic Craiova; 4. Liceul Matei Basarab Craiova; 5. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova; 6. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova; 7. Liceul Teologic Adventist Craiova; 8. Şcoala Gimnazială Ion Creangă Craiova; 9. Şcoala Gimnazială Lascăr Catargiu Craiova; 10. Şcoala Gimnazială Anton Pann Craiova; 11. Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Craiova; 12. Liceul de Arte Marin Sorescu Craiova.

Facebook Comments