LUCRĂRI DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 27 martie – 2 aprilie 2021

0

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada27 martie – 02 aprilie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian și Danil Ionescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Mihai Eminescu;
  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
  • s-a înlocuit hidrant subteran Dn 80 pe strada Ștrandului;
  • s-au montat 100 m țeavă rețea apă PEHD Dn 110 și s-au executat 7 branșamente apă pe strada Intrarea Poenari;
  • s-au identificat cămine de canalizare pe strada Decebal – DSP Vâlcea;
  • s-a curățat cheson pe bulevardul Dem Rădulescu;
  • s-a înlocuit piesă suport pe strada Decebal;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate. 

                 REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: stradastrada Henri Coandă – blocul S2, scările B și C, strada Ion Referendaru – blocul I3, scările A,B si C, strada Decebal – blocurile D9 și H1,  strada I. L. Caragiale – blocul A34/II, strada Lucian Blaga – blocul A33, scările B și C, Aleea Olănești – blocul 9, strada Stolniceni, str. Kalamata, bulevardul Tineretului – bloc S2, scara E, strada General Magheru – bloc S1, scara G , Aleea Stejarului – blocul B1, scara A, strada Nicolae Iorga – blocul A24/III, scara B, strada Calea lui Traian – blocul 15, strada Independenței – blocurile 8, 9 și 10, bulevardul Dem Rădulescu , strada Gib Mihăescu – blocul A14, scările C și D, Aleea Mioriței – bloc P4 și strada Știrbei Vodă.

64 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 64 de apometre, dintre care 57 verificate și înlocuite și 7 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 35 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

.

Facebook Comments