SITUAŢIA LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. Vâlcea în perioada 13 – 19 martie 2021

0

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada13 – 19 martie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Drumul Câmpului, Calea lui Traian, Bâlciului și Râureni intersecție cu Puțului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Iancu Pop, Abatorului, Drumul Câmpului și Calea lui Traian.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a ridicat la cotă cămin de canalizare și s-a înlocuit capac cămin pe strada Dacia;
  • s-a decopertat capac cămin de canalizare pe strada George Coșbuc intersecție cu strada Grigore Sinescu;
  • s-a curățat Stația de pompare ape uzate Râureni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

                 REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Grigore Sinescu, strada Doamna Stanca, strada Colonel Bădescu nr. 4, strada Kalamata, strada Prundului nr. 11, strada Inătești, strada Viilor, strada Decebal – Direcția de Sănătate Publică, strada Știrbei Vodă – blocul P1, strada Petrișor – blocul P5, strada George Coșbuc nr. 17, aleea Melodiei – blocul N10, strada Grigore Procopiu, strada Matache Temelie – blocul 82, strada Constantin Brâncuși – blocul M2, strada Calea lui Traian – blocurile 4, 7, 9, S17 și S20, strada Luceafărului – blocul A1, strada Regina Maria – blocurile C3 și C8, strada Plt. V. Olănescu – blocul C10, aleea Bradului – blocul C5, aleea Panseluțelor – blocul C32, aleea Narciselor – blocul C28, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A96, strada I. C. Brătianu – blocurile C27 și S1, strada Eugen Ciorăscu – blocurile A49, A50 și A51, strada Lucian Blaga – blocul A38/III, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocurile A9, A11/I, A12, A18 și B5.

14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 de apometre, dintre care 10 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 6 avize tehnice.

Facebook Comments