Apavil scoate la concurs

0

3  posturi în cadrul Formației Intervenții, Reparații majore, Rețele și întreținere rezervoare, Rm. Vâlcea:

  • 2 posturi instalator
  • 1 post dulgher

Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu și vor avea loc la Sectorul Epurare Ape Uzate, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.01.2021, ora 1500 ;                   
  • proba scrisă va avea loc în data de  19.01.2021, ora 1100;
  • proba practică și interviul se vor susține în data de  25.01.2021, ora 1100  .             

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  12.01.2021, ora 1400, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Facebook Comments