Activitate intensă la Apavil S.A.Centru Vest”, 17 decembrie 2020

0

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 07 – 13 decembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus,comuna Păușești – satele Păușești și Ursărești, comuna Bunești – satul Bunești, comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus și orașul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu și Mihai Eminescu; conductă PEHD Dn 32: orașul Horezu – strada A. I. Cuza; conductă PEHD Dn 50: comuna Frâncești – satul Dezrobiți; conductă PEHD Dn 110: comuna Frâncești – satul Surpatele; conductă OL 89: comuna Măldărești – sat Maldărești; conductă OL 108: orașul Horezu – satul Romanii de Sus. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului și orașul Băbeni – strada Romani.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-au efectuat lucrări de trecere pe rețeaua nouă de apă potabilă PEHD Dn 110 în orașul Băbeni – strada Mărculești;
 • s-a efectuat curățarea căminului de apometru și s-au montat garnituri în orașul Horezu – strada 1 Decembrie;
 • s-a montat hidrant Dn 80 în orașul Băbeni – strada Mărculești;
 • s-au verificat și identificat hidranții de pe rețeaua de distribuție apă potabilă în comuna Frâncești – satele Surpatele și Viișoara;
 • s-au curățat coșurile de rețineri suspensii solide aferente Stațiilor de pompare ape uzate nr. 1- 9 din comuna Cernișoara – satele Modoia, Armășești și Groși;
 • s-a decolmatat rețeaua de canalizare menajeră din orașul Horezu – strada Mircea cel Bătrân;
 • s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru racordarea la rețeaua de canalizare în comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Tomșani – satul Bogdănești și orașul Horezu – strada Unirii;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru branșarea la rețeaua de apă potabilă în orașul Horezu – strada Unirii;
 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au efectuat operațiuni de golire, curățare și spălare a Stației de repompare ape uzate nr. 1 și a pompei din cadrul stației din localitatea Nicolae Bălcescu;  
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments