Apavil scoate la concurs un post de sudor în cadrul Sectorului Băbeni, punct de lucru Nicolae Bălcescu

0

Concursul constă în probă scrisă care se va desfăsura la sediul APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 si probă practică si interviu care se vor desfăsura în cadrul Sectorului Reţele Apă al societăţii APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă, nr. 2.

Concursul  se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.01.2021;                   
  • proba scrisă va avea loc în data de  11.01.2021,  ora 0900;
  • proba practică şi interviul se vor susţine în data de  15.01.2021,  ora 0900  .             

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  04.01.2021, ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   şi  vineri între orele 0700 – 1300.

Facebook Comments