Claudia Banu, candidat PNL Vâlcea la Senat: „Programa școlară trebuie adaptată vremurilor actuale”

”În conceperea programului meu am pornit de la idealul educațional al școlii românești, care constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și creative.”, a declarat Claudia Banu, candidat PNL Vâlcea pentru Senat

0

Claudia Banu a punctat că PNL, în domeniul educației, are ca priorități, orientarea asupra nevoilor reale ale copiilor, promovarea abilităților, gândirea critică și creativitatea.

”S-a pus și încă se pune mult accent pe învățământul tradițional, unde încă se încurajează mult competitivitatea și nu munca în echipă, dezvoltarea abilităților cognitive în detrimentul celor afective și emoționale, știut fiind faptul că dezvoltarea emoțională a elevului este prioritară.

Astfel:

  • Programa trebuie adaptată vremurilor actuale, este necesar ca învățământul să se axeze pe latura practică, experimentală și aplicată a teoriei, astfel încât elevul să înțeleagă funcționalitatea principiilor și teoriilor, pe care să le aplice apoi în viața reală.
  • Încurajarea performanței în educație are nevoie de un demers legislativ prin care elevii cu rezultate meritorii trebuie sprijiniți real, prin burse de performanță, dar și prin alte facilități oferite de stat (cazare gratuită în internate, stagii de pregătire în centre de performanță, acces în centre de cercetare). În același timp, elevii care nu au aceste performanțe în educație, trebuie ajutați să-și descopere abilitățile și competențele și să fie încurajați să și le dezvolte. Astfel, vom sprijini organizarea de ateliere/cluburi interdisciplinare extrașcolare, prin care să încurajăm nu doar dezvoltarea abilităților cognitive ci și cele practice și înclinațiile artistice ale elevilor. În acest scop, voi propune și realizarea unor teste vocaționale, cu instituții specializate în acest sens (de exemplu Cambrige Institute sau personalul specializat din școli), pentru identificarea abilităților individuale. Vom sprijini astfel și dezvoltarea școlilor de  arte și meserii pentru că o societate dezvoltată are nevoie și de oameni calificați.
  • Relansarea învățământului profesional și tehnic, domeniu care are ca scop acoperirea nevoilor reale de forță calificată de muncă pe piața din România. În vederea încurajării elevilor de a accede către învățământul profesional și profesional dual, legislația trebuie adaptată astfel încât să permită agenților economici să susțină financiar elevii din învățământul profesional pentru nivelurile de calificare 3, 4 și 5.
  • Propunem ca învățarea să se realizeze cât mai mult prin metoda proiectelor realizate în echipă pentru a  dezvolta diverse competențe necesare integrării  active în societate. Elevului trebuie să i se dezvolte inteligențele multiple prin corelarea informației dobândite și aplicarea ei în mod concret. Pentru aceasta, metodele de predare trebuie să fie interactive, moderne, în care se realizează dialogul profesor-elev/ elev-profesor, elevul fiind participant direct, nu doar un simplu receptor al informației. Din păcate, la momentul actual și evaluarea elevilor constă în reproducerea informației primite, nu în aplicarea ei în mod concret.
  • Creșterea costului standard per elev este necesară pentru asigurarea finanțării învățământului românesc, pentru creșterea calității în educație, în special în condițiile în care Guvernul PNL a început din anul școlar 2020-2021 să reducă numărul de elevi/clasă.
  • Reducerea abandonului școlar, promovarea accesului egal la educație și integrarea elevilor care au studiat în străinătate și care s-au întors în țară împreună cu familia reprezintă priorități pe care viitorul legislativ trebuie să îl aibă în vedere. În acest scop, PNL va iniția măsuri prin includerea unor servicii educaționale complementare – afterschool, programe care vizează activitățile extra curriculare, extinderea programului „Masă caldă în școli”, consiliere, implicarea activă a comunităților locale sau a unor ONG-uri în proiectele educaționale, perfecționarea cadrelor didactice.
  • Digitalizarea în educație, proces forțat apărut odată cu nevoia de învățare online din perioada de pandemie, trebuie să continue prin includerea în legislație a măsurilor care să sprijine acest proces de utilizare a tehnologiilor IT în procesul de predare-învățare-evaluare. Introducerea internetului gratuit și asigurarea dispozitivelor digitale în mediul rural. Cum? Voi milita pentru acordarea unor fonduri din partea guvernului. În acest scop, voi intermedia dialogul dintre firmele eligibile și primării pentru că trebuie să sprijinim prin orice formă accesul tuturor copiilor la educație.În același timp, trebuie acordată o atenție mult mai mare pregătirii profesionale a cadrului didactic, care se află într-un moment nou, neașteptat în profesia lui. Cadrul didactic trebuie consiliat cu ajutorul unor cursuri specializate în relații interumane specifice interacțiunii din mediul online. Această nevoie de consiliere o regăsim și la copii,nevoia de afectivitate și de interacțiune fizică fiind primordială în dezvoltarea lor emoțională, demonstrat fiind de către specialiști în domeniu faptul că IQ-ul emoțional al copiilor suferă un regres îngrijorător.
  • Extinderea cabinetelor medicale și a celor stomatologice, a cabinetelor de consiliere școlară  este o prioritate a PNL în următoarea guvernare.
  • Pentru profesori, avem în vedere acordarea unui salariu decent și modificarea modului prin care premiem performanța. Și profesorii au nevoie de o motivație pentru a-și atinge obiectivele. În acest scop, voi propune modificarea metodologiei și regândirea modului în care se acordă gradațiile de merit pentru a putea premia orice tip de progres înregistrat la clasă. Cunoaștem faptul că performanța profesorului este, de obicei, măsurată prin numărul diplomelor obținute; dar se ignoră munca propriu-zisă cu elevul la clasă, progresul pe care acesta îl înregistrează în raport cu el însuși. Consider că acordarea sporurilor financiare ar trebui să aibă în vedere munca de la clasă. De asemenea voi sprijini una dintre cele mai bune tehnici de învățare, peer-coaching, prin care profesorul învață de la profesor, colegul lui, printr-un program real de interasistență si prin dezbateri de probleme, la nivelui școlii.

Pentru ca guvernarea PNL să aibă succes în aplicarea acestui program complex, este necesar ca toți actorii implicați în dezvoltarea armonioasă a copilului,familie-profesor-instituții locale/guvernamentale/instituții neguvernamentale să colaboreze pentru creșterea frumoasă, liberă și creativă a copiilor noștri.” a declarat candidatul PNL Vâlcea pentru Senat.

Comandat de Partidul Național Liberal; Realizat de Mișcoci Marielena Intreprindere Individuală; Cod AEP:11200025

Facebook Comments