Împreună se poate pentru Comuna Golești!

0

Realizări 2016 – 2020

– introducerea cablului TV și a internetului prin fibră optică în satele Aldești, Blidari, Popești, Gibești, Opătești, Vătășești și Giurgiuveni

– modernizarea iluminatului public prin achiziția a 500 lămpi cu LED

– reabilitarea sediului primăriei – anvelopare, acoperiș și instalație termică

– cadastrarea și introducerea în domeniul public al comunei Golești a peste 42 km de drumuri comunale și de interes local

– înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Vătășești și Giurgiuveni, investiție care presupune și branșarea a 840 de beneficiari – 7.700.000 lei

– dotarea cabinetului medical al medicului de familie – 100.000 lei

– asfaltarea a 2km de drumuri de interes local în satul Blidari, respectiv a  străzilor Tineretului, Ulița Popii și Blida

– reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea căminului cultural din satul Aldești

— construcția a 3 punți pietonale în punctele „Deaconescu” și „State” din satul Popești și „Filigeanu” din satul Coasta

– înființarea spațiului public de agrement pentru locuitorii comunei Golești

– extinderea iluminatului public pe str. Principală și strada Pârâul Cârciumii din satul Blidari și pe strada Goleștilor din satele Vătășești și Tulei-Câmpeni

Propuneri de realizat 2020 – 2024

– introducerea sistemului de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Golești

– implementarea proiectului de asfaltare a străzilor din satele comunei Golești în prima fază pe 8,35km în satele Aldești, Blidari, Popești și Drăgănești, în faza a 2-a diferența până la 19.3km în satele Popești, Opătești, Vătășești, Giurgiuveni, Tulei-Câmpeni și Coasta

– extinderea rețelei de cablu TV și internet prin fibră optică în satele Tulei-Câmpeni, Coasta, Poenița și Drăgănești

– finalizarea proiectului de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Vătășești și Giurgiuveni

– extinderea rețelei de apă potabilă în satele Tulei-Câmpeni, Coasta, Poenița și Drăgănești

– extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe strada Rădăcinet din satul Blidari

– finalizarea investiției „Pod peste pârâul Sâmnic din punctul „Ruginoasa” din satul Tulei-Câmpeni

– refacerea podului de peste pârâul Sâmnic din punctul „Coasta”

– introducerea rețelei de alimentare cu gaze naturale în comuna Golești

– reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Poenița

– reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII din satul Popești

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments