Achiziţia iniţiată de municipalitate a fost contestată de una dintre firmele interesate, care a cerut suspendarea procedurii
A doua licitaţie pentru autobuze electrice a Primăriei Craiova a dat de primul hop

Potenţialul ofertant atacă în mai multe puncte caietul de sarcini întocmit de angajaţii Primăriei Craiova, cerând modificarea documentaţiilor de atribuire, decalarea termenului de depunere a ofertelor, precum şi suspendarea procedurii de achiziţie. Asta pentru a permite primăriei să-şi dea la corectat caietul de sarcini după posibila admitere a contestaţiei şi firmelor interesate să-şi recalibreze ofertele.

0

Licitaţia lansată de Primăria Craiova la începutul acestei luni pentru achiziţia a 30 de autobuze electrice a rezistat în sistemul electronic de achiziţii publice numai 11 zile, între 3 şi 14 august, dată la care a fost înregistrată prima contestaţie.
Contestatarii atacă în documentul înaintat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prevederile caietului de sarcini întocmit de funcţionarii primăriei. Este vorba în primul rând de cerinţele referitoare la omologarea vehiculelor electrice ofertate, cerinţe considerate neclare şi contradictorii. În plus, potenţialul ofertant contestă şi prevederile din caietul de sarcini referitoare la puterea instalaţiilor de încărcare rapidă solicitate de primărie, în număr de şapte pentru lotul de 30 de autobuze electrice. De asemenea, este contestată şi prevederea din caietul de sarcini privind garanţia asigurată de către ofertanţi pentru caroseria autobuzelor electrice. Municipalitatea solicitase o garanţie de 15 ani, considerată excesivă de către contestatari. Firma interesată de contractul pus în joc de Primăria Craiova solicită CNSC obligarea municipalităţii la modificarea caietului de sarcini. În paralel se cere modificarea termenului de depunere a ofertelor, stabilit iniţial pentru data de 7 septembrie, dar considerat nerealist în condiţiile date, precum şi suspendarea întregii proceduri până la soluţionarea contestaţiei şi rezolvarea problemelor semnalate.

Contract de 77 de milioane de lei

Nu este prima tentativă a Primăriei Craiova de a asigura un lot consistent de vehicule electrice pentru parcul auto al RAT Craiova. Anterior, s-a încercat achiziţionarea autobuzelor printr-un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, care viza obţinerea a 46 de vehicule electrice. Ulterior, municipalitatea a spart achiziţia în două: primul lot de 16 autobuze, de mare capacitate, a fost deja adjudecat. Celalalt lot, 30 de autobuze de capacitate medie, este scos acum la licitaţie, cu un termen pentru desemnarea ofertantului câştigător cel mai devreme la finalul acestui an. Potrivit documentaţiei postate în sistemul electronic de achiziţii publice, contractul de furnizare a autobuzelor şi staţiilor de încărcare vizează achiziţionarea a 30 bucăţi autobuze noi cu sistem de propulsie electric cu lungimea de cca. 12m (solo), 30 staţii de încărcare lentă şi 7 staţii de încărcare rapidă, pentru care autoritatea contractanta a solicitat finanţare nerambursabilă în cadrul cererii de finanţare pentru proiectul „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban – Achiziţia de autobuze noi – Faza 1 (30 buc.)”, cod SMIS 129426, proiect finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru municipii reşedinţe de judeţ, Prioritatea de investiţii 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane. Conform caietului de sarcini, autobuzele electrice vor avea o capacitate de transport de minimum 70 persoane, din care minimum 27 de persoane pe scaune (calculată la 0,125m2/călător în picioare, conform CEE-ONU R 107), plus conducătorul auto. Valoarea estimată a achiziţiei este de 77.568.706 lei.

Facebook Comments