Deputatul Daniela Oteșanu, amănunte despre propunerile de modificare a Codului Administrativ

În calitate de coinițiator al Propunerii legislative referitoare la completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, deputatul PSD de Vâlcea, Daniela Oteșanu, informează că, prin această modificare, vor fi extinse organismele prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică

0

 ”În  contextul în care noul Cod Administrativ conferă Consiliului Local, respectiv Consiliului Judeţean, o gamă largă de atribuţii menite să asigure dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului şi buna cooperare cu celelalte instituţii şi autorităţi ale statului, permiţând acestora să participe cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, în interesul comunităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, se impune completarea articolului 92, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în sensul extinderii, în înţelesul codului administrativ, a categoriei organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică.
Astfel, în practică s-a constatat faptul că o serie de unităţi teritoriale ale unor instituţii specializate ale statului, cu toate că exercită un serviciu public specializat în interesul colectivităţii locale, nu pot fi sprijinite în procesul de bună funcţionare şi dezvoltare de către consiliile locale sau judeţene.
În această categorie de unităţi teritoriale ale instituţiilor specializate ale statului ce exercită un serviciu public specializat în interesul comunităţii locale pot fi incluse posturile comunale de poliţie din cadrul unui inspectorat judeţean de poliţie.
Aceste structuri de poliţie prestează un serviciu public specializat în interesul comunităţilor locale, fapt pentru care, în scopul asigurării unei bune cooperări interinstituţionale şi pentru dezvoltarea economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, ar putea să contribuie cu capital sau cu bunuri la o mai bună funcţionare a acestora”.
Propunerea legislativă se află în consultare publică până la data de 10.09.2020, aceasta fiind prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor în data de 29.06.2020, iar la acest moment este înregistrată la Camera Deputatilor pentru dezbatere.”, a declarat parlamentarul social-democrat.

Facebook Comments