Vâlcea: Comuna Vaideeni întră în posesia unei părţi semnificative a terenurilor Transalpina Ski Resort

0

După şapte ani de procese între primăriile vâlcene Vaideeni şi Voineasa, Tribunalul Argeş a decis printr-o sentinţă definitivă că aproximativ 300 de hectare din golul alpin Bora aparţin Primăriei Vaideeni. Pe această suprafaţă de teren îşi desfăşoară activitatea circa 70% din domeniul schiabil Transalpina Ski Resort, una dintre cele mai spectaculoase destinaţii de iarnă din România. Dar, tot aici, urma să fie construit şi un parc de aventuri, prin asocierea Primăriilor Vaideeni şi Voineasa cu Consiliul Judeţean Vâlcea. Însă Primăria Voineasa a blocat proiectul, dând în judecată Primăria Vaideeni pentru golul alpin Bora pe care şi-l revendică.

Decizia instanţei:

„Instanţa a reţinut că, având în vedere stadiul judecaţii, se impune ca la acest moment să fie avute în vedere înscrisurile relevante depuse de părţi la dosarul cauzei. Astfel, la fila 23 din dosarul iniţial se regăseşte procesul-verbal din 13.08.1945 al Comisiei pentru expropriere şi împroprietăriri al Plasei Novaci, din care rezultă că golul alpin al Muntelui Bora, aparţinuse anterior anului 1945 Societăţii Carpatina, ulterior fiind repartizat comunei Vaideeni ca izlaz comunal în aplicarea legii nr.187/1945 privind reforma agrară. Instanţa a reţinut, astfel, că suprafaţa de teren ce face obiectul ordinului nr. 100/18.04.2003 şi al ordinului nr. 297/8.04.2009 emise de Prefectura judeţului Vâlcea a devenit proprietatea comunei Vaideeni în baza procesului-verbal din 13.08.1945 al Comisiei de expropriere şi împroprietărire al Plasei Novaci. Pornind de la acest înscris, Proprietatea comunei Vaideeni asupra golului alpin din punctul Bora este atestată şi de acte ulterioare, aflate la dosarul cauzei, acte în cuprinsul cărora se face trimitere la efectele definitive pe care 1e-au produs exproprierile şi împroprietăririle consemnate în procesul-verbal din 13 august 1945 al Comisiei pentru expropriere şi împroprietărire al Plasei Novaci.

Instanţa a concluzionat, astfel, că dreptul comunei Vaideeni la reconstituirea dreptului de proprietate a avut bază legală, susţinerile reclamatului sub aspectul faptului că nu s-a prezentat niciun înscris care să ateste dreptul de proprietate al comunei Vaideeni fiind neîntemeiate. Faţa de cele de mai sus, terenurile ce fac obiectul ordinelor contestate au fost folosite şi administrate de peste 70 de ani de către comuna Vaideeni, propunerea referitoare la trecerea în proprietatea privată a comunei Vaideeni a acestor izlazuri reprezentând un act firesc şi legal. Având în vedere considerentele expuse în precedent, instanţa a respins cererea de chemare în judecata ca neîntemeiată” – se arată în decizia nr. 1.103 din Şedinţa publică de la 7 iulie 2020 a Tribunalului Argeş – Secţia civilă.

Facebook Comments