PMP Dolj: Marius Lupu – viitorul primar al comunei Maglavit

Silviu Marius Lupu: „Sunt un om de cuvânt. Toată priceperea mea o voi pune în slujba oamenilor din Maglavit și Hunia“.

0

Inginerul Silviu-Marius Lupu, în vârstă de 50 de ani, crede că a sosit momentul unei alternative la hegemonia de 30 de ani a PSD la Maglavit. Mai ales că localitatea  nu s-a dezvoltat așa cum ar fi putut să o facă,  ajungând la coada clasamentului comunelor din Dolj.
Candidatul PMP, pune miza pe accesarea banilor europeni și cere oamenilor încrederea și votul lor pentru următoarele măsuri de dezvoltare a localității, grupate pe mai multe domenii de inițiativă:

I. Modernizarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii rurale
1. Urgentarea accesării fondurilor UE pentru introducerea canalizării în Hunia și în Maglavit;
2. Construirea rețelei de apă în satul Hunia, precum și extinderea și modernizarea celei din Maglavit pentru a putea face față în vârfurile de consum pe timpul verii;
3. Înființarea în cel mai scurt timp a serviciului de Gospodărire Comunală, structură organizatorică prin intermediul căreia toate lucrările și reparațiile necesare la clădiri, drumuri comunale, șanțuri și podețe vor putea fi executate . În acest serviciu vor fi angajați oameni care dețin competențe în domeniul respectiv. La repararea și întreținerea drumurilor se va lucra cu utilajele existente, urmând a fi achiziționate și altele noi care sunt absolut necesare.
4. Reabilitarea rețelei de electricitate și a iluminatului public. Introducerea acestuia pe toate străzile din Maglavit și Hunia. Există posibilitatea ca energia folosită la iluminatul public și la clădirile de utilitate publică (Cămin Cultural; Școli; Primărie; Biserica; Dispensar) să poată fi produsă prin panouri fotovoltaice, acestea putând fi construite  100%  din bani europeni.
5. Alocarea a minim 5% din banii proveniți din impozitul pe terenul extravilan pentru modernizarea drumurilor agricole care sunt pe raza Comunei Maglavit și a satului Hunia.
6. Introducerea canalizării,  după care, în cel mai scurt timp, toate drumurile se vor asfalta  cu ajutorul fondurilor europene.


II. Solidaritate socială
1. Prin hotărâri de consiliu local, locuitorii comunei trebuie să beneficieze de anumite facilități:
– pentru încurajarea rămânerii și stabilirii în localitate a familiilor, am în vedere ajutorul acestora la fiecare căsătorie cu aparatură electrocasnică în valoare de 1.500-2.000 de lei, precum și reduceri la taxele locale pe o perioada de 5 ani de la încheierea căsătoriei.
– familiile cu posibilități limitate, în momentele dificile vor primi un ajutor de înmormântare în valoare de 2.000 de lei.
– sprijinirea tuturor localnicilor care nu au documente pe terenul aferent gospodăriilor pentru a intra în legalitate și să devină proprietari.III. Siguranţa şi implicarea cetăţeanului
1. Maglavitul și Hunia vor avea monitorizare video 24/24 pentru eliminarea furturilor și evenimentelor antisociale.
2. Înregistrarea audio-video și transmiterea în timp real a tuturor ședințelor ale Consiliului Local, ședințe care sunt publice și la care pot participa toți cetățenii interesați.
3. Implementarea și aplicarea conceptului de administraţie participativa – adică propuneri ale cetățenilor vor fi cuprinse și bugetate în execuția bugetară, implicând activ oamenii în viața administrativă a localității.

IV. Educaţie

1. Modernizarea tuturor unităților de învățământ și a grădinițelor cu mobilier adecvat vărstei.
2. Introducerea internetului, a calculatoarelor,tabletelor inteligente și videoproiectoarelor pentru fiecare clasă pentru un învățământ modern și performant.
3. Susținerea financiară a elevilor cu rezultate deosebite prin acordarea burselor de performanță de minim 500 de lei.
4. Transportul gratuit al elevilor care sunt înscriși la liceele din Calafat.


V. Sănătate
1. Reabilitarea dispensarului medical din Maglavit și Hunia.
2. Demararea formalităților pentru constituirea unui centru de îngrijire pentru bătrâni.

VI. Religie şi cultură
1. Promovarea Mănăstirii Maglavit și introducerea ei în circuitul turismului religios.
2. Întreținerea și repararea tuturor lăcașurilor de cult, precum și construirea unor capele în curtea fiecărei Biserici din Maglavit și din Hunia.
3. Curățirea și întreținerea celor 3 cimitre, precum și iluminarea lor pe timp de noapte.
4. Dotarea Căminului Cultural din Maglavit și din Hunia cu centrale termice și mobilier modern necesare desfășurării evenimentelor culturale, precum și punerea lor la dispoziție gratuită pentru locuitorii care organizează diferite evenimente.
5. Sprijinirea ansamblului folcloric care reprezintă comuna în competiții și festivaluri specifice.

VII. Mediul înconjurător
1. Neutralizarea imediată a zonelor unde acum sunt depozitați munți de gunoaie, ridicarea deșeurilor iar în zonele respective se vor planta arbori și vor fi amplasate camere video pentru a preîntâmpina aruncarea gunoiului.
2. Identificarea unui teren aflat în domeniul public al consiliului local pentru construirea unui parc prevăzut cu zonă de promenadă, respectiv spațiu de joacă pentru copii, spații verzi, băncuțe, plantare de arbori.

VIII. Sprijinirea economiei locale
1. Acordarea de facilități societăților și firmelor care funcționează pe raza comunei și au angajați cu domiciliul în comună, prin reducerea procentuală a impozitelor pe care respectivele firme le plătesc la bugetul local.

2. Facilități pentru antreprenorii care urmăresc să investească în turism, zona noastră fiind atractivă.

IX. Sport
Construirea unei baze sportive dotată cu gazon artificial și natural, nocturnă, tribună, precum și spațiu administrativ modern.

„Eu, Silviu Marius Lupu, mă angajez în fața locuitorilor din Maglavit și Hunia să îndeplinesc aceste promisiuni în timpul mandatului meu de primar”.

Facebook Comments