Lucrări Apavil SA – “Centrul Vest”

0

APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 29 iunie – 05 iulie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Şirineasa – satul Slăviteşti, comuna Păuşeşti – satele Cernele, Păuşeşti, Şerbăneşti şi Ursăreşti; comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Buneşti – satele Fireşti şi Teiuşu şi oraşul Băile Govora – strada Pieţei; conductă PEHD Dn 32: comuna Buneşti – satul Buneşti; conductă PEHD Dn 40: comuna Păuşeşti – satul Şerbăneşti; conductă PEHD Dn 63: comuna Frânceşti; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Predeşti şi Rotăreşti, comuna Şirineasa – satul Şirineasa; conductă PEHD Dn 90: comuna Şirineasa – satul Şirineasa; conductă PEHD Dn 110: oraşul Horezu – sat Râmeşti, comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti, comuna Păuşeşti – satul Cernele; conductă PEHD Dn 160: oraşul Băbeni – strada Uzinei; conductă PEHD Dn 180: oraşul Horezu – strada Romanii de Jos; conductă OL 159: oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 219: oraşul Băbeni – strada Petrolului şi oraşul Horezu – satul Râmeşti. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Şirineasa.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
 • s-a desfundat reţeaua de canalizare în oraşul Băbeni – strada Aleea Liceului;
 • s-a asigurat asistenţă tehnică pentru racordarea la reţeaua de canalizare în comuna Şirineasa – satul Ciorăşti;
 • s-au decolmatat, desfundat şi spălat bazinele Staţiilor de repompare apă uzată din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-a înlocuit tronson reţea de canalizare PVC Dn 250 în comuna Vaideeni – strada Calea Ferată;
 • s-a executat branşament apă conform aviz tehnic în oraşul Horezu – strada Olari;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de epurare ape uzate Coastele Cernei din comuna Pietrari;
 • s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă W1 şi W2 din comuna Buneşti;
 • au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
 • s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                            

Facebook Comments