Binecuvântare arhierească la hramul Bisericii „Înălţarea Domnului” din Râmnicu Vâlcea

Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica Înălţarea Domnului din cartierul Ostroveni a municipiului Râmnicu Vâlcea, care a îmbrăcat straie de sărbătoare cu prilejul hramului.

0

Sfânta Scriptură ne arată că, la 40 de zile după Învierea Sa din morţi, Mântuitorul Hristos i-a dus pe ucenici pe Muntele Măslinilor şi, pe când îi binecuvânta, S-a înălţat la cer. În cele 40 de zile, Mântuitorul S-a arătat de mai multe ori ucenicilor şi le-a desluşit cuvintele scrise în Legea lui Moise, le-a lămurit înţelesurile morţii pe cruce şi Învierii Sale şi i-a încredinţat că o să le trimită „făgăduinţa Tatălui” şi „puterea de sus”, adică pe Duhul Sfânt, pentru ca ucenicii să propovăduiască la toate neamurile pocăinţa spre iertarea păcatelor.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a reliefat permanenta stare de bucurie şi comuniune pascală, precizând că „deplina descoperire şi manifestare finală a comuniunii reale a lui Dumnezeu cu oamenii, care a început în veacul acesta, nu se va sfârşi decât la învierea lor în slavă şi înălţarea la cer.

În acest sens, Sfântul Grigorie Palama învăţa: «Mântuitorul Hristos Îşi arată şi pe faţă puterea Lui atotputernică, învingând moartea cu trupul şi înviind a treia zi din morţi, urcându-Se la cer şi şezând de-a dreapta Tatălui, împreună cu acest trup pe care l-a purtat pentru noi şi în care a murit, încredinţându-ne astfel învierea din morţi, restaurarea în ceruri şi moştenirea Împărăţiei, în cazul în care şi noi, imitându-L, după putinţă, vom birui cu dreptate pe începătorul păcatului».

La fel cum Hristos Cel înviat din morţi a intrat în slava Tatălui, credincioşii vor învia cu El în slavă şi vor ajunge la vederea „faţă către faţă” a lui Dumnezeu.

Lucrarea noastră din această perioadă are ca scop pregătirea pentru a-L primi, cu adevărat, pe Hristos Domnul, pentru a-I urma şi a-L mărturisi lumii întregi.

Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că urmarea lui Hristos este o manifestare de la sine înţeleasă a iubirii credinciosului faţă de El: «Cel ce iubeşte pe Hristos desigur că Îl şi imită, după putere». În acest sens, trebuie înţeles şi faptul că Hristos Însuşi Şi-a chemat ucenicii să înveţe din pilda Lui şi să îşi rânduiască viaţa după aceasta: „Că v-am dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi” (Ioan XIII, 15).

După chipul luminii lui Hristos, şi omul trebuie să se facă lumină lumii. Persoana umană răspândeşte astfel lumină în lume, vestindu-L pe Hristos prin viaţa sa”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ