Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

0

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 4 – 10 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: Horezu – str. Olari,  comuna Tomșani – satul Bogdănești; conducte PEHD Dn 25: comuna Pietrari – sateleCoastele Cernei, Pietrarii de Sus și Motești; Horezu – str. Olari,  comunaPăușești Otăsău – sateleȘerbănești, Ursărești și Păușești,Băile Govora – str. Teilor; conducta stradală de apă PEHD Dn 32 din comuna Pietrari – satul Motești, comuna Bunești – satul Brozbești, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; rețea PEHD Dn 63:comuna Frâncești – satul Moșteni, conducta stradală PE Dn 75 mm – comuna Mihăești – sat Gurișoara, conducta stradală de apă potabilă PE Dn 140 mm din com. Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei;rețeauametalicăDn 159 din BăileGovora – str. Tudor Vladimirescu.Latoate aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • S-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 6, 8, 10, 13 pentru curățarea pompelor și căminul de canalizare din satul Corbi, localitatea Nicolae Bălcescu;
 • S-au efectuat  lucrări de trecere a utilizatorilor de pe rețeaua veche pe rețeaua nouă de apă potabilă din conducta PE Dn 63 mm, pe str. Unirii din orașul Băbeni;
 • S-a intervenit pentru curățarea și spălarea rețelei de canalizare pe str. Aleea Liceului din orașul Băbeni, zona Blocuri;
 • Au fost igienizate spațiile stațiilor de repompare apă uzată de pe raza localității Șirineasa și la rezervorul de acumulare apă Ciorăști;
 • A fost verificată instalația electrică a stației de repompare apă menajeră din satul Pietrarii de Sus, Valea Școlii, comuna Pietrari;
 • Au fost igienizate incintele stațiilor de repompare apă menajerăPațirești, Motești – Micioaga  și Motești din comuna Pietrari;
 • S-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă, între stația de apă Bunești, pe strada Principală – DN 67, pânăîn satele Firești și Râpănești, până la limpezirea totală a apei din rețele și branșamente, prin hidranți Dn 80;
 • A continuat monitorizarea funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zona Bunești;
 • S-a intervenit la pierdere apă conducta OL Ø89, care prezinta grad avansat de uzură, în Măldărești, efectuându-se sudură electrică.
 • A fost executat branșament apă conform aviz în Horezu, str. Bivolarie;
 • S-a montat pompă dozatoare hipoclorit de sodiu la Stația de tratare apăCernișoara;
 • S-a intervenit la repoziționarea branșamentelor sub rigola betonată, sub adâncimea de îngheț în  Horezu, str. Bivolarie.
 • S-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zona Bunești;
 • A fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ