Lucrări derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 29 februarie – 6 martie 2020

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada29 februarie – 6 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: N Titulescu intersecţie cu b-dul Nicolae Bălcescu, Independenţei – Zăvoi Bl 12, Timiş nr. 29 şi Episcop Inochenţie nr. 12A.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Cetăţii, Gura Văii, Măceşului, Timiş.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Târgul Goranu, Pasajul Bogdan Amaru, Pasajul Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost efectate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe str. Nicolae Bălcescu (barieră Dovali) şi str. Cetăţii, necesitând operaţii de tăiere, spargere şi turnare beton;
  • au fost finalizate lucrările de extindere reţea apă potabilă şi reţea canalizare menajeră pe strada Cetăţii;
  • s-a asigurat asistenţă tehnică pe str. Ada Orleanu nr. 9 şi str. Venus nr. 27;
  • a fost refăcută suprafaţa carosabilă pe str. Rapsodiei, Bl. D1/5 prin tăiere, spargere şi turnare beton;
  • a fost înlocuit branşamentul OL1 cu ţeavă PEHD PN10 D50mm pe b-dul Nicolae Bălcescu;
  • au continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
  • s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Republicii – Bl. S5/6; str. Săliştea Nouă; str. General Magheru – Bl. G şi Bl. S3; str. Regina Maria – Bl. Cozia, Bl. C6 şi Bl. R28; Bd. Tineretului – Bl. A64; Aleea Bradului – Bl. C1 şi grădiniţa; Aleea Mioriţei – Bl. N10; str. Nicolae Iorga – Bl. A17/1 şi Bl. A27/3; str. Matei Basarab – Bl.118; Bd. Pandurilor – Bl. J/1; str. Dacia – Bl. 84; str. Doctor Hacman – Bl. 85/bis şi Bl. 95; str. Crângului; str. Straubing; Calea lui Traian – Liceul Economic; str. Priporu; str. Mihai Eminescu – Bl. S7/3; str. Lucian Blaga – Bl. A38/3 şi Bl. A39; str. Episcop Damaschin şi str. Primăverii – Bl. B2.

62 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 62 de apometre, dintre care 60 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 23 de avize de amplasament şi un aviz tehnic.     

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ