Ionuţ Săvoiu, preşedintele Uniunii Geodezilor din România acuză:
„Creşterea sumelor alocate unităţilor administrativ-teritoriale nu rezolvă problema subfinanţării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară“

0

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobliară (ANCPI), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), va finanţa sau cofinanţa cu sume majorate autorităţile locale, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru înregistrarea unui imobil în evidenţele de cadastru şi carte funciară prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF). Potrivit noilor reglementări aprobate miercuri, 27 noiembrie 2019, de Parlamentul României, suma decontată de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor va fi majorată cu un coeficient de 1,4. Creşterea sumelor alocate este insuficientă pentru a acoperi valoarea reală a manoperei necesare realizării lucrărilor, iar modul de calcul prevăzut în cadrul normativ al ANCPI strict legat de categoriile de relief nu acoperă situaţiile complexe care pot apărea la analiza situaţiei actelor doveditoare ale fiecărei proprietăţi. În continuare decontarea va rămâne anevoioasă, birocratică şi necorelată regulat cu cheltuielile de manoperă pe parcursul lucrărilor, fapt care adaugă costuri şi riscuri suplimentare de finanţare din partea agenţilor economici. Găsirea unor soluţii la aceste tipuri de probleme ar putea stimula participarea sectorului privat la realizarea PNCCF.
Modificarea legislativă, nepromulgată încă, nu a fost dezbătută cu asociaţiile profesionale din domeniu. Suntem convinşi că forma actuală a legii nu va atrage o participare mai mare a specialiştilor la realizarea PNCCF, iar riscul de dezangajare a fondurilor europene de pe Axa 11 din Programul Operaţional Regional sau neutilizare a fondurilor din bugetul ANCPI rămâne în continuare mare şi foarte mare. Gradul de realizare a lucrărilor de cadastru şi înregistrarea sistematică este semnificativ sub 10%, iar gradul de contractare a celor 660 de comune în cadrul POR este mult întârziat.
În continuare, sectorul privat din domeniu va fi în mare dificultate, subfinanţat, fără perspective de dezvoltare la nivelul tehnologic actual şi afectat încă de o hemoragie de tineri specialişti către sectorul public, către alte sectoare de activitate şi, mai trist, către alte economii din Europa sau din lume.
Uniunea Geodezilor din România consideră că rezultatele concrete de până acum în derularea PNCCF, deşi pozitive, sunt totuşi modeste faţă de obiectivul asumat la iniţierea programului. Acestea pot fi îmbunătăţite substanţial doar dacă vocea specialiştilor din sectorul privat şi din învăţământul universitar cu experienţă în derularea programului va fi ascultată într-un cadru bine organizat de ANCPI şi MLPDA.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ