8 decembrie – Ziua Limbii Macedonene în România

0

Începând din anul 2018, întreaga comunitate macedoneană din România sărbătoreşte în 8 decembrie Ziua Limbii Macedonene în România.
În contextul în care dezvoltarea, sprijinirea şi intensificarea activităţilor care vizează promovarea şi protecţia tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii reprezintă o invitaţie adresată statelor membre de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin rezoluţia A/RES/61/266 adoptată la 16 mai 2007, Legea Zilei Limbii Macedonene în România vine să întărească rolul comunităţii macedonene în societatea românească şi să contribuie la dezvoltarea culturală a etnicilor macedoneni.
Ziua de 8 decembrie este cu atât mai importantă pentru macedonenii din România, cu cât ea este declarată sărbătoare legală în Republica Macedonia de Nord, fiind sărbătorit Sfântul Clement de la Ohrid, considerat primul autor de limbă slavonă.
Pilon al afirmării identităţii etnice, limba maternă se bucură de punerea în deplină valoare a importanţei sale pentru comunitatea macedoneană din România!
Personalitate definitorie pentru limba şi cultura macedoneană, lingvist, publicist, filolog, etnograf, slavist, Krste Petkov Misirkov s-a născut în anul 1874, la Postol, într-o perioadă tulbure din zona atât de frământată a Balcanilor. El şi-a dedicat întreaga viaţă pentru autodeterminarea poporului macedonean, pentru progresul acestuia pe toate planurile, pentru păstrarea identităţii neamului său.

Krste Petkov Misirkov spunea: „Nu există motive solide de pesimism pentru noi macedonenii şi nici de optimism pentru asupritorii noştri… Ni se spune că noi suntem un popor fără o clasă de intelectuali, fără tradiţii glorioase, fără energie puternică, fără idealuri naţionale, fără literatură şi în general fără cultură”. Dimpotrivă, o adevărată şi originală cultură macedoneană a existat întotdeauna şi a fost cea mai puternică armă a macedonenilor pentru păstrarea identităţii lor culturale şi pentru depăşirea tuturor vicisitudinilor din istoria ţării„.
Unul dintre cele mai importante puncte susţinute în mod constant de către Krste Petkov Misirkov a fost acela că macedonenii, ca popor slav, care a împărţit de-a lungul secolelor soarta tuturor celorlalte popoare slave vecine, au propria lor istorie naţională şi o bogată cultură populară.
În calitate de publicist, Misirkov a expus ideile despre care credea că ar trebui să guverneze dezvoltarea naţională macedoneană şi organizarea luptei pentru independenţa naţională şi politică a Macedoniei.
În calitate de filolog, Misirkov a fost fondatorul limbii şi ortografiei moderne macedonene şi editor al primei reviste ştiinţifice, literare şi politice care apare în limba macedoneană.
Timp de 30 de ani, în perioada considerată cea mai furtunoasă şi tragică a istoriei macedonene, Misirkov şi-a servit ţara cu un devotament exemplar, câştigându-şi un loc nemuritor în panteonul eroilor.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ