Procedura de achiziţie a 46 autobuze electrice noi de călători, 46 staţii de încărcare lentă şi 11 staţii de încărcare rapidă a fost lansată de Primăria Craiova în vara acestui an, în luna iulie. În luna septembrie însă, a fost suspendată până în data de 10 octombrie, la iniţiativa autorităţii contractante, până ce consiliul local aproba documentaţia modificată în ceea ce priveşte finanţarea proiectului. Cu o zi înainte de împlinirea termenului, în sistemul electronic de achiziţii publice a fost postat anunţul de reluare a licitaţiei, la pachet cu o nouă amânare a termenelor pentru depunerea, respectiv deschiderea ofertelor. „Ca urmare a revenirii din starea de suspendare şi pentru ca potenţialii ofertanţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor, complete şi corecte din punct de vedere financiar şi tehnic, se prelungeşte perioada de elaborare a ofertelor, asttfel: -decalarea termenului limită pentru primirea ofertelor din data de 16.09.2019 ora 15:00 în data de 31.10.2019 ora 15:00; – decalarea perioadei minime pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta din data de 16.03.2020 în data de 30.04.2020; – decalarea condiţiilor de deschidere a ofertelor din data de 16.09.2019, ora 15:00 în data de 31.10.2019, ora 15:00”, se arată în anunţul postat de edili.

Licitaţia se reia pe jumătate

Municipalitatea a defalcat, din start, achiziţia în două loturi distincte: 16 autobuze de 18 metri şi 30 de autobuze de 12 metri lungime, fiecare cu staţiile de încărcare rapidă şi staţiile de încărcare lentă aferente. Licitaţia se reia acum numai pentru lotul I, respectiv pentru „Lot 1- Achiziţie 16 bucăţi autobuze cu sistem de propulsie electric cu lungimea de cca.18 m, 16 staţii de încărcare lentă şi 4 staţii de încărcare rapidă în cadrul proiectului «Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public cu autobuzul în municipiul Craiova MOTRIC-A», cod SMIS 129337”, după cum se arată în documentaţia de atribuire. Lotul II aşteaptă vremuri mai bune, probabil într-un viitor exerciţiu financiar al UE, când edilii craioveni speră să primească finanţarea pentru restul de 30 de autobuze electrice. Asta încât, cum se arăta în anunţul postat iniţial în sistemul de achiziţii publice, întreaga procedură era lansată sub clauză rezolutorie, sub rezerva asigurării finanţării: „Prezenta procedură de atribuire este iniţiată sub incidenţa clauzei suspensive în sensul că încheierea contractului/ contractelor de achiziţie publică este condiţionată de alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie, semnarea contractului/ contractelor facându-se cu respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice”.

Cota de cofinanţare municipală a sărit la 75 la sută

La lotul de 16 autobuze electrice, bugetul local va contribui mai vârtos decât arătau estimările iniţiale, cota de cofinanţare crescând de câteva zeci de ori, după cum arată documentaţia aprobată de consilierii locali luna trecută. Asta cel puţin până se finalizează licitaţiile şi se înregistrează economii la celelalte proiecte cu finanţare europeană ale municipalităţii, moment în care mai-marii primăriei speră să fie rambursată retroactiv o cotă mai substanţială din propria contribuţie, aşa cum s-a întâmplat în cazul reabilitării parcului Romanescu. „Diferenţa dintre valoarea nerambursabilă solicitată (64.505.683,23 lei) şi valoarea alocată municipiului Craiova (16.146.730,76 lei), respectiv suma de 48.358.952,47 lei, va constitui contribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului şi se va adăuga la valoarea contribuţiei iniţiale a beneficiarului de 1.316.442,51 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă. Astfel, contribuţia proprie în proiect a municipiului Craiova la valoarea eligibilă este de 49.675.394,98 lei, reprezentand 75,4691441845% din valoarea eligibilă a proiectului «Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul în Municipiul Craiova – MOTRIC – A», având în vedere că la această dată nu este emisă o decizie privind supracontractarea proiectelor în cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.1/1. Termenul de implementare propus al proiectului este trimestrul III anul 2022”, preciza raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova pentru şedinţa din luna septembrie. Suma ar urma să fie cheltuită, arată documentul mai sus citat, în următorii trei ani: „Având în vedere valoarea totală a proiectului de 76 mil lei, graficul propus de realizare a activităţilor proiectului, data estimată de semnare a contractului de finanţare decembrie 2019, planul anual de cheltuieli propus pentru următorii ani de implementare a proiectului se prezinta astfel: 26,9 mil lei în anul 2020 (17,7 mil lei contribuţie proprie la valoarea eligibilă a UAT Mun. Craiova), 46,4 mil lei în anul 2021 (29,9 mil lei contribuţie proprie la valoarea eligibilă a UAT Mun. Craiova) şi respectiv 2,3 mil lei în anul 2022 (1,7 mil lei contribuţie proprie la valoarea eligibilă a UAT Mun. Craiova)”.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ