Ajunsă la cea de-a XXVI-a ediţie
Conferinţa Internaţională „Muzeul şi Cercetarea Ştiinţifică“, găzduită la Muzeul Olteniei

Secţia de ştiinţele naturii a Muzeului Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, organizează, în perioada 12-14 septembrie, cea de-a XXVI-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Muzeul şi Cercetarea Ştiinţifică”. Deschiderea conferinţei va avea loc joi – 12 septembrie, ora 10.00, în sala de şedinţe nr. 1 a Consiliului Judeţean Dolj.

0

Conferinţa se înscrie într-una din funcţiile importante ale muzeului, aceea de cercetare ştiinţifică a patrimoniului natural şi cultural universal şi este organizată anual pe parcursul ultimelor decenii, iar cei 70 de participanţi sunt specialişti din toate domeniile biologiei (cercetători renumiţi din cadrul multor institute de cercetări biologice, cadre universitare şi muzeografi), din ţară şi străinătate. În acest context, amintim participarea unor reprezentanţi din cadrul unor prestigioase instituţii de profil, precum: Institutul de Protecţia Plantelor (Bari/Italia), Academia de Ştiinţe Bratislava (Slovacia), Universitatea Politehnică din Albania, Universitatea Medeniyet Istambul, Şcoala Naţională de Studii Veterinare Algeria, Institutul Zoologic din Chişinău (Republica Moldova), Academia de Ştiinţe Minsk (Belarus) şi Compania Petrolieră Albpetrol Sh (Tirana/Albania).
Centrul Judeţean pentru protecţia naturii turismului şi dezvoltare rurală durabilă, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, va participa la acţiunea Secţiei de ştiinţele naturii.
Studiile ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei sunt, în general, rezultatul unei îndelungi cercetări a micro şi macro-organismelor din diverse ecosisteme sau sunt rodul analizei unor fenomene geologice şi climatice petrecute în diverse bioregiuni, context în care menţionăm titluri de interes pentru public precum: “Eşantioane din Muzeul Aurului de la Brad”, “Cât este de eficientă protecţia biodiversităţii prin arii naturale protejate în România’, “Inventarierea presiunilor asupra corpurilor de apă de suprafaţă şi starea ecologică de-a lungul cursului inferior a râului Jiu”, “De la ecologie şi planificare spaţială la ecologie urbană şi teritorială”, “Medii poluate şi rezistenţa la antibiotic”.
Expunerea lucrărilor va începe în plenum, între orele 11:30 şi 13:00, şi va continua pe secţiuni (Geologie-Paleontologie, Biologie vegetală, Biologie animală, Ecologie şi Protecţia mediului) la sediul Secţiei din str. Popa Şapcă, nr.8, începând cu ora 15:00 până la ora 19:30. Toate lucrările care vor fi susţinute au primit girul unui colegiu ştiinţific reprezentat de personalităţi academice din ţară şi străinătate şi vor fi tipărite în anuarul Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, ajuns la cel de-al XXXV-lea număr. Menţionăm că, începând din anul 2008, revista este indexată de către CNCSIS în categoria B şi este inclusă în diferite baze de date internaţionale (ex. Thomson- Reuters, EBSCO ş.a.).
În programul Conferinţei este cuprinsă şi o excursie documentară aplicativă, care are ca scop evidenţierea şi promovarea patrimoniului natural şi a obiectivelor culturale şi istorice din teritoriul Olteniei.
Concluziile comunicărilor ştiinţifice prezentate vor fi dezbătute la sediul Secţiei, în cadrul unor mese rotunde, sâmbătă, 14 septembrie, înainte de încheierea manifestării.

Pentru o bună desfăşurare a acestui eveniment ştiinţific internaţional, informăm publicul craiovean că, în zilele de 12 şi 13 septembrie, nu se pot efectua vizite în cadrul expoziţiilor permanente de la Secţia de ştiinţele naturii a muzeului, urmând ca din data de 14 septembrie să se reia cursul normal de vizitare.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ