Anunţ cu privire la intenţia de revizuire a Planului Urbanistic General al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea

0

În conformitate cu prevederile Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul nr.2701, cu modificările ulterioare, astăzi, 29 iulie 2019, Primarul oraşului Horezu, domnul Sărdărescu Nicolae, informează publicul cu privire la intenţia de revizuire a PUG-ului oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

Intenţia de revizuire a actualului Plan Urbanistic General al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, se bazează pe următoarele argumente;
1. Actualul PUG expiră în anul 2020;
2. Cuprinderea în noul PUG revizuit a unor obiective prevăzute în Strategia de dezvoltare economică şi socială a oraşului Horezu pe perioada 2014 – 2020.

În conformitate cu art.22, alin. (3), lit. b) şi c), până la data de 26 august 2019, orele 16,00, persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, comentarii şi observaţii sau exprimate nevoi cu privire la Planul Urbanistic General al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, prin următoarele forme de comunicare; prin poştă la adresa: Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail: primaria@orasul-horezu.ro saupersonal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact: Blidaru Vasile – Consilier Relaţii cu publicul şi comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00.

Răspunsurile la propunerile, comentariile şi observaţiile sau nevoile exprimate de cei interesaţi vor fi puse la dispoziţia publicului pe site-ul propriu www.orasul-horezu.ro la Secţiunea „Participare cetăţenească”, Subsecţiunea „Cetăţeni”, linkul „Dezbatere publică” şi prin afişaj la avizierul principal de la intrarea în sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr. 7, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, în termen de maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri publice în care să se prezinte actualul PUG, hărţi, planuri, schiţe etc., în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0250.860.190, int. 105 sau 0749.040.498, e-mail: primaria@oraşul-horezu.ro, persoană de contact: domnul Drăgănescu Robert-Ilie – Arhitect Şef în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

PRIMAR,
SĂRDĂRESCU NICOLAE

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ