De „Ziua Internaţională a Biodiversităţii“
Muzeul Olteniei organizează proiectul cultural-educativ „Mediul şi sănătatea“

În fiecare an, la data de 22 mai, începând cu anul 2000, se sărbătoreşte „Ziua Internaţională a Biodiversităţii“, zi proclamată de Organizaţia Naţiunilor Unite prin rezoluţia din 20 decembrie 2000.

0

Data de 22 mai reprezintă, de fapt, adoptarea textului Convenţiei din anul 1922 în cadrul Conferinţei diversităţii biologice din Nairobi. Printre principalele obiective pe care le urmăreşte Convenţia se numără conservarea biodiversităţii şi utilizarea corectă a resurselor naturale. România a semnat această Convenţie pe data de 5 iunie 1992. Proclamarea acestei zile la nivel internaţional are la bază un semnal de alarmă cu privire la problemele biodiversităţii, având în vedere faptul că o mulţime de specii atât de faună cât şi de floră se află în pragul dispariţiei. Transformarea mediului înconjurător favorabil doar vieţii omului duce la un dezechilibru în natură care trebuie stopat sau încetinit, pentru o mai bună conservare. Acest eveniment este o oportunitate de conştientizare a societăţii privind rolul biodiversităţii, o responsabilizare prin implicare activă în acţiuni de susţinere a biodiversităţii şi a naturii, în general.
În acest context, în cadrul Proiectului cultural-educativ ”Mediul şi Sănătatea” se înscrie şi manifestarea „Diversitatea lumii animale – probleme, provocări şi realizări“, iniţiată de Secţia de ştiinţele naturii a Muzeului Olteniei în colaborare cu Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, din Chişinău.
Acţiunea va avea loc în ziua de 22 mai, ora 11:00, la sediul Secţiei de ştiinţele naturii şi va cuprinde o conferinţă susţinută de doamna Victoria Nistreanu dr., conf. cerc. în cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Se vor prezenta videoproiecţii la care vor lua parte studenţi ai Departamentului de geografie al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Craiova, coordonaţi de lector univ. dr. Oana Mititelu Ionuş, dar şi de colaboratori ştiinţifici ai muzeului. Tema propusă vizează resursele naturale, cea mai mare bogăţie a lumii, însă consecinţele utilizării iraţionale a acestora pot induce daune serioase, care depăşesc capacitatea de suport a mediului. Astfel, în prezent, una dintre cele mai importante probleme la nivel mondial şi o condiţie obligatorie pentru evoluţia omenirii sunt conservarea biodiversităţii şi utilizarea raţională a resurselor naturale. În prezent, alături de modificările climatice, continuă schimbările profunde social-economice, care afectează stabilitatea funcţională a ecosistemelor naturale şi provoacă reducerea diversităţii faunei. În Republica Moldova se întâlnesc peste 15.000 de specii de animale, dintre care: 474 de specii de vertebrate (72 de specii de mamifere, 281 de specii de păsări, 14 specii de reptile, 14 specii de amfibieni şi 90 de specii de peşti) şi restul, nevertebrate (majoritatea insecte). Speciile de vertebrate terestre din Republica Moldova sunt continuu expuse acţiunii factorilor limitativi, printre care predomină cei antropici. Numărul de specii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova a crescut drastic pe parcursul celor trei ediţii: în 1978 – 29 specii, în 2001 – 62 specii şi în 2015 – 108 specii (28,4% din totalul speciilor de vertebrate terestre). În Cartea Roşie a vertebratelor din România sunt incluse 180 specii (33,1%). Speciile invazive şi facilitarea căilor de pătrundere a acestora pe noi teritorii reprezintă una dintre problemele stringente ale conservării biodiversităţii. Braconajul şi comerţul ilicit cu specii rare, care a pătruns şi în spaţiul virtual, reprezintă o altă problemă de proporţii. În majoritatea ţărilor europene, strategia conservării biodiversităţii s-a implementat cu succes prin intermediul programului Natura 2000. Republica Moldova participă, alături de ţările Europei de Est, la crearea şi implementarea Reţelei Emerald. În vederea realizării obiectivelor de conservare a biodiversităţii, Republica Moldova este parte a 18 convenţii internaţionale din domeniul mediului, din care 10 promovează direct conservarea biodiversităţii şi patrimoniul natural.
Manifestarea, înscrisă în activităţi cultural-educative ale Secţiei de ştiinţele naturii, este coordonată de muzeograf dr. Ionelia Claudia Goga.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ