Senatorul Romulus Bulacu, interpelare la ministrul Teodorovici, în legătură cu banii alocați administrațiilor publice locale

Senatorul PNL de Vâlcea, Romulus Bulacu, îi solicită ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, într-o interpelare, lămuriri în legătură cu repartizarea sumelor către primării din impozitul pe venit de la bugetul de stat. Parlamentarul liberal opinează că actuala modalitate de aplicare a generat inechități și nemulțumiri:

0

„În temeiul art.6 din Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, prin derogare de la dispozițiile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019 din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, se repartizează următoarele cote:
– 15% la bugetul local judeţean;
– 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor ;
– 17,5% într-un cont distinct deschis de Direcţiile de Finanţe judeţene pentru echilibrarea bugetelor locale ;
– 7,5% din impozitul pe venit estimat este suma ce urmează a se încasa la buget şi va fi repartizată în mod egal judeţelor, fiind un fond la dispoziţia consiliilor judeţene.

Aplicarea acestor cote a generat o serie de nemulţumiri din partea edililor țării şi discrepanţe majore între unităţile administrativ teritoriale, ajungându-se inclusiv în situaţia ca unele unităţi administrativ teritoriale să primească alocări diminuate sau majorate substanțial față de anul 2018. În acest sens, există comune care deşi depăşesc 5000 de locuitori beneficiază de alocări similare unor comune cu o populație de 1500-2000 de locuitori. Pe cale de consecinţă, domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi:
– Care este algoritmul și modalitatea de calcul care a stat la baza alocărilor ?
– Ce măsuri se doresc a fi întreprinse de ministerul pe care îl coordonați în scopul desfășurării în bune condiții a activităților ce revin unităților administrativ teritoriale, inclusiv a celor repartizate suplimentar în sarcina acestora începând cu anul 2019?
– Au fost identificate de către Ministerul de Finanţe soluţii pentru a putea surmonta dificultățile financiare cu care deja se confruntă primarii?”, se arată în documentul citat.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ