Suma pusă la bătaie de mai-marii judeţului este de 2,1 milioane de lei, plus TVA, bani care ar trebui să asigure contravaloarea proiectării, dar şi execuţia efectivă a lucrărilor. Reprezentanţii CJ Dolj au optat pentru o procedură de achiziţie publică simplificată, cu termen de depunere a ofertelor 4 aprilie 2019 şi unic criteriu de atribuire preţul cel mai scăzut. Potrivit documentaţiei postate în sistemul electronic de achiziţii publice, durata totală de derulare a contractului va fi de zece luni calendaristice, sau 300 de zile, împărţite pe 2 tronsoane: 4 luni destinate proiectării şi şase luni pentru execuţia lucrărilor. „Valoarea estimată a contractului este 2.183.698,89 lei fără TVA din care: – execuţie 2.059.042 lei fără TVA; proiectare + asistenţă tehnică 124.656,89 lei fără TVA”, se arată în documentaţia de atribuire. Iată şi lista de documente şi lucrări de care ar urma să se ocupe firma care îşi va adjudeca în cele din urmă contractul scos la licitaţie de CJ Dolj: „Pentru proiectare: Se solicită elaborarea unei documentaţii tehnico-economice în următoarele faze de proiectare: Documentaţie pentru obţinerea certificatului de urbanism; Studii de teren (Studiu topografic, inclusiv măsurători în sistem WGS84, dacă prin CU se solicită avizul Autorității Aeronautice Civile Române-AACR, Studiu geotehnic); Expertiza tehnică parcare existentă ce se modernizează; Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, cu includerea tuturor condiţiilor impuse de avizatori; Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare (inclusiv documentație pentru obținerea avizului AACR, dacă acesta se solicită prin CU), precum şi obţinerea acestora, Proiectul Tehnic de execuţie, a Detaliilor de Execuţie inclusiv verificarea de către verificatori de proiect atestaţi MLPTL, pe domenii; Proiectul Tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor –„as built”, precum şi ridicare topo corp nou construit, necesare efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor; Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construire (DTAC); Pt execuția lucrărilor: Se propune realizarea următoarelor obiecte: Sistem rutier platformă; Sistem de supraveghere video; Sistem de iluminat exterior; Împrejmuire parcare; Sistem de evacuare ape pluviale; Marcaje şi semnalizări pentru siguranţa circulaţiei; Staţie de încărcare maşini electrice; Sistem automat de parcare cu bariere”.

900.000 de călători aşteptaţi, în 2020, pe Aeroport

Potrivit temei de proiectare realizate de angajaţii Consiliului Judeţean, în urma realizării investiţiei, Aeroportul Internaţional Craiova va avea la dispoziţie o parcare cu 500 de locuri. Acestea vor fi împărţite în două categorii: 400 de locuri pentru parcare „short term”, din care 375 pentru autoturisme, 15 pentru microbuze şi 10 pentru autocare, precum şi 100 de locuri pentru parcare pe termen lung destinate autoturismelor. Necesitatea investiţiei realizate de CJ Dolj din fonduri proprii este dată de faptul că „lipsa locurilor de parcare pentru autoturisme, microbuze şi autocare reprezintă un real pericol pentru traficul de pe DN 65 Craiova-Piteşti”, după cum se precizează în documentaţia de atribuire. Reprezentanţii CJ susţin că, în lipsa unei parcări mai generoase, situaţia se va agrava, în condiţiile creşterii spectaculoase a numărului de călători care au utilizat Aeroportul Internaţional Craiova în ultimii ani. Astfel, potrivit documentaţiei postate în sistemul electronic de achiziţii publice, aeroportul a depăşit anul trecut numărul de 630.000 de pasageri, lucru estimat a se petrece abia în 2038. Un nou studiu de trafic, realizat în 2018, prognozează că, în 2020, numărul călătorilor va depăşi 915.000.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ