Acces gratuit la serviciile publice de sănătate pentru copiii fără documente de identitate

0

Grupurile parlamentare PSD susţin o propunere legislativă care va permite accesul gratuit la serviciile publice de sănătate a copiilor care nu au documente de identitate. Până acum, aceste servicii nu puteau fi efectuate şi achitate gratuit prin Casa Naţională de Sănătate fără ca posesorii să deţină codul numeric personal.
Legea are drept scop eliminarea discriminărilor existente în prezent în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale gratuite a tuturor persoanelor cu vârsta de până la 18 ani din România, un drept garantat de Constituţie şi de legile ce reglementează domeniul sănătăţii şi drepturile pacienţilor.
Punerea în aplicare cât mai curând a acestei modificări legislative va avea un dublu scop pozitiv pentru sănătatea populaţiei ţării noastre. Pe de o parte, copiii care din diferite motive nu sunt înscrişi în registrele de stare civilă, şi implicit nu sunt luaţi în evidenţă, vor beneficia acum de serviciile publice de sănătate. Pe de altă parte, înregistrarea oficială a acestor copii care nu au documente de identitate şi CNP va avea rolul de a aşeza în legalitate foarte mulţi minori, iar astfel să li se creeze premise benefice pentru viaţa lor ulterioară, integrarea în muncă, societate şi familie.
Cu alte cuvinte, propunerea legislativă urmăreşte derularea unui proces de identificare a copiilor care nu au cod numeric personal. Dobândirea de coduri numerice personale le va oferi astfel şansa de a se bucura de privilegiile garantate de stat pentru fiecare cetăţean.
Sunt foarte multe aspecte îmbucurătoare ale acestei propuneri legislative. Din statisticile oficiale rezultă că un procent majoritar al copiilor fără acte de identitate sunt predispuşi la afecţiuni grave, care le periclitează starea de sănătate. Înregistrarea oficială va duce la supravegherea şi introducerea acestora în programele naţionale de prevenţie, în aşa fel încât starea lor de sănătate să fie monitorizată continuu. Implicit, în timp, aceşti copii vor putea să se integreze mult mai uşor în societate şi în piaţa muncii, pentru a-şi crea un viitor.
Iniţiatorii acestui act normativ au prezentat statistici conform cărora 160.000 de români nu deţin niciun act de identitate, iar 10.000 nu au nici măcar certificate de naştere! Aceste cifre constituie un fenomen îngrijorător, şi cred că suntem datori să intervenim legislativ pentru a rezolva problema românilor fără acte, îndeosebi a minorilor, deoarece este evident că cei mai expuşi în situaţii urgente legate de sănătate sunt copiii!
Actul normativ garantează accesul la servicii de sănătate gratuite pentru copiii şi persoanele aflate în condiţii vulnerabile, chiar dacă nu au CNP. Pe lângă copiii de până la 18 ani, de acest act normativ vor beneficia şi persoanele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, gravidele, lăuzele şi persoanele care sunt victime ale traficului de persoane.
Această propunere legislativă urmează să fie dezbătută în Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, după ce a fost adoptată cu unanimitate de voturi de Senat.

Deputat PSD Dolj,
ALINA-ELENA TĂNĂSESCU

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ