„Se aprobă modificarea, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art 2. Se aprobă zona de delimitare a parcărilor, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Pentru anul 2019, taxele pentru parcările cu plată, indiferent de zonare, sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.533/2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2019. Art.4 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017. Art.5 Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Poliţia Locală Craiova a Municipiului Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”, se arată în proiectul supus aprobării consiliului local. Marea surpriză apare la mai sus pomenita zonă de delimitare a parcărilor, care nu mai limitează cele trei străzi din hotărârea iniţială adoptată de CLM în 2017, A.I. CUZA, Romul şi C.S. Nicolăescu- Plopşor, nici la cele câteva pe care edilii le-au supus dezbaterii publice în toamna anului trecut. Este vorba acum de o bucată consistentă din oraş care se întinde între străzile Brazda lui Novac (Nord), bulevardul Chiţu (Sud), Câmpia Izlaz (Vest) şi Horia (EST). În total, peste 150 de artere unde primăria va putea amenaja, în cazul aprobării proiectului, parcări cu plata prin SMS, parcări cu plată rezidenţiale sau parcări cu plată mixte: pentru rezidenţi pe timpul nopţii şi pentru toţi şoferii între orele 8.00 şi 18.00. Singurele condiţii care mai trebuie întrunite ulterior sunt decizia comisiei de sistematizare a circulaţiei din primărie şi avizul poliţiei rutiere.

Lista străzilor propuse la parcarea cu plată

Iată şi lista străzilor şi bucăţilor de stradă unde edilii îşi propun amenajarea parcărilor cu plată, aşa cum este prezentată în documentaţia înaintată consilierilor locali. ZONA 0: CONTUR Str. Ion Maiorescu-Str. Popa Şapcă-Str. A.I.Cuza-Str. Arieş-Str. Eugeniu Carada-Str. Mihail Kogălniceanu-Str. Sfântu Dumitru-Str. Felix Aderca-Str. Madona Dudu INTERIOR Str. C.S. Nicolăescu-Plopşor, Str. Theodor Aman parţial, Str. Panait Moşoiu, Str. Dreptăţii, Str. Olteţ, Str. Romain Rolland, Str. România Muncitoare, Str. Lipscani, Str. Traian Demetrescu, Str. Fraţii Buzeşti parţial, Str. Madona Dudu parţial, ZONA 1: CONTUR Str. Bibescu-Str. Brestei-Calea Bucureşti-Str. A.I.Cuza-Str. Alexandru Macedonski -Str. Mitropolit Nestor Vornicescu-Str. Simion Bărnuţiu-Str. Bujorului tronson 1- Str. Mitropolit Firmilian-Calea Unirii-Bulevardul Ştirbei Vodă-Str. Matei Basarab-Str. Madona Dudu; INTERIOR+ZONA 0 Str. Mihai Viteazul, Aleea Teatrului, Calea Unirii parţial, Str. Săvineşti, Str. Romul, Str. Arieş parţial, Str. Nicolae Bălcescu parţial, Str. Fraţii Goleşti parţial, Str. A.I.Cuza, Str. Giovanni Peresutti, Str. România Muncitoare, Str. Împăratul Traian parţial, Str. C.D. Fortunescu, Str. Eugeniu Carada parţial, Str. Fraţii Buzeşti parţial, Str. Simion Bărnuţiu parţial, Str. 24 Ianuarie, Str. Mitropolit Firmilian, Str. Năvodari, Str. Horezu, Str. Madona Dudu parţial, Str. Libertăţii parţial, Aleea Simion Bărnuţiu, Str. Sfântu Dumitru, Str.Ion Maiorescu parţial, Str. Theodor Aman parţial; ZONA 2: CONTUR Str. Brazda lui Novac-Str. Şerban Vodă-Str. Constantin Brâncuşi-Str. Avram Iancu-Str. Păltiniş-Str. Ştefan cel Mare-Str. Arh. Dan Nicolae-Str. Vasile Conta-Str. Vasile Alecsandri-Str. Horia-Str. Nanterre-Str. Înfrăţirii-Str. Împăratul Traian-Str. Ulmului-Str. General Dragalina-Str. Matei Millo-Str. Caracal-Str. Gheorghe Chiţu-Str. Marin Sorescu- Str.1 Mai-Str. Adrian Păunescu-Str. Ceahlăului-Str. Lalelelor-Incintă Distri Gaz-Str. Bibescu- Str.Tecuciului-Str. Râului-Bulevardul Ilie Balaci-Str. Bibescu-Str. Câmpia Islaz-Str.Dumbrăveni-Str.Iancu Jianu-Bulevardul Nicolae Titulescu-Str. Iancu Jianu-Str. George Enescu-Str. Turturele-Str. Iancu Jianu-Str.Amaradia; INTERIOR-ZONA 1: Str. Amaradia parţial, Str. George Enescu parţial, Str. Adolf Wadmann, Str. Constantin Brâncuşi, Aleea Licurici, Aleea 1 Păltiniş, Str. Principatele Unite, Str. Păltiniş, Str. Filantropiei, Aleea Sfântu Gheorghe, Str. Iancu Jianu, Str. Ştefan cel Mare parţial, Str. Brestei parţial, Str. I.L.Caragiale, Str. George Coşbuc, Str. Vasile Conta, Str. Jean Negulescu, Str. Gheorghe Bariţiu, Str. Transilvaniei, Str. Libertăţii, Str. Brânduşa, Str. Rarău, Str. Ecaterina Teodoroiu parţial, Aleea Matei Basarab, Str. Madona Dudu parţial, Str. Câmpia Isalz parţial, Str. Ştirbei Vodă, Str.Bibescu parţial, Str. Lalelelor, Str.Dealul Spirii parţial, Str.1 Mai parţial, Str. Arţarului, Str.Buziaş, Str. Adrian Păunescu parţial, Str. Gheorghe Doja, Str. Matei Basarab, Calea Unirii parţial, Aleea Mamaia, Str. Simion Bărnuţiu parţial, Aleea Macedonski parţial, Str. Bujorului tronson 2 şi 3, Str.Vlad Ţepeş, Str. Petru Rareş, Str. Eroilor parţial, Aleea Părului, Str. Părului, Str. Matei Millo, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Caracal parţial, Str. Pietrosu, Str. G-ral Dragalina parţial, Str. Tudor Vladimirescu parţial, Str. Jieţului, Str. Crişului, Str. Mircea Vodă, Str. Petre Carp parţial, Aleea Sfinţii Apostoli, Str. Împăratul Traian parţial, Str. C-tin Rădulescu-Motru, Str. Constantin Chioralia, Str. Mihail Moxa, Str.13 Septembrie, Str.Înfrăţirii.

Licitaţie în parcare. O fi cu strigare?

Proiectul de hotărâre supus aprobării CLM prevede modalitatea în care vor fi amenajate şi semnalizate locurile destinate parcărilor rezidenţiale cu plată, precum şi modalitatea de atribuire a acestora, care poate ajunge, în varianta fantezistă prezentată în proiect, la licitaţia publică. Din câte se pare, funcţionarii primăriei se cred în stare să organizeze câteva mii de licitaţii publice suplimentare peste cele derulate în mod obişnuit, să răspundă la cererile de clarificări ale petenţilor, contestaţiilor şi proceselor subsecvente. Nu se precizează, din păcate, dacă va fi vorba de licitaţii cu strigare, de licitaţii cu oferte în plic, ori de licitaţii electronice derulate prin sistemul electronic de achiziţii publice. «Parcările de reşedinţă cu plată, pe domeniul public, semnalizate cu indicatorul Parcare cu Plată, cu panouri adiţionale cu inscripţia ”Parcare de Reşedinţă”, sunt parcări amenajate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, pe domeniul public al municipiului Craiova, aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă, utilizate de proprietari. (…) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă. (…) Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este următoarea: a) în situaţiile în care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face în mod direct solicitanţilor, în ordinea cronologică a depunerii cererilor de către aceştia ; b) în situaţiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atribuirea se va face prin licitaţie publică. (…) Primăria municipiului Craiova va stabili situaţia locurilor de parcare libere ce pot fi atribuite, urmând a fi aduse la cunoştinţa publică prin comunicarea către Asociaţiile de Proprietari ale imobilelor care au arondate parcări de reşedinţă», se arată în proiectul de hotărâre.
O altă „inovaţie” în materie este înlocuirea vinietei pentru parcarea curentă, la care primăria renunţă din acest an, cu autorizaţia de parcare rezidenţială, care va trebui afişată la loc vizibil. „Autorizaţiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora să utilizeze locul de parcare, astfel: a) De la ora 08:00 până la ora 18:00 de luni până vineri, pe locul respectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona; b) De la ora 18:00 până la ora 8:00 de luni până vineri şi de sâmbătă până luni la ora 08:00, locul de parcare aparţine celui care deţine autorizaţia. Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reşedinţă, se face prin autorizaţia de parcare. Autorizaţia de rezervare loc parcare va fi poziţionată pe bordul autoturismului, la loc vizibil”, se arată în proiectul de hotărâre.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ