Finanțări nerambursabile pentru ONG-uri din partea Primăriei Municipiului Craiova – un pas spre normalitatea europeană

Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova salută inițiativa Primăriei Municipiului Craiova de a organiza o întălnire de lucru pe tema Regulamentului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, cu scopul de a identifica domenii prioritare care să ducă la diversificarea ofertelor de proiecte cu evenimente de înaltă calitate. Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova consideră că această inițiativă este un semn de normalitate europeană în funcționarea Primăriei Municipiului Craiova și își exprimă speranța că efortul pentru dezvoltarea transparenței decizionale în instituțiile publice care deservesc comunitatea noastră va continua.

0

În acest context, Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova a comunicat, în scris, Primăriei Muncipiului Craiova următoarele propuneri de modificare a Regulamentului supus dezbaterii:

La secțiunea A. Domeniul Educaţie civică Obiective propunem să fie adăugate următoarele obiective:
 Creșterea transparenței decizionale în activitatea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Craiova / Primăriei Craiova.
 Creșterea gradului de implicare a cetățenilor și organizațiilor neguvernamentale în elaborarea și implementarea hotărârilor Consiliului Local Craiova.
 Prevenirea și combaterea corupției în rândul aleșilor de la nivelul Consiliului Local Craiova și al funcționarilor publici.
 Creșterea transparenței în implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Craiova / Primăriei Craiova
 Promovarea valorilor democratice ale Uniunii Europene în comunitatea noastră.
La secțiunea B. Domeniul Cultură și Tineret Obiective propunem să fie adăugat următorul obiectiv:
 Promovarea valorilor culturale europene, proclamate și protejate de Uniunea Europeană, în comunitatea noastră.
Propunem să fie eliminat următorul obiectiv:„dezvoltarea ofertei locale privitoare la manifestările dedicate sărbătoririi Centenarului.”Argument: Sărbătoarea Centenarului este un eveniment depășit cronologic. Regulamentul are caracter general și nu se adresează unor evenimente punctuale, ci oferă cadrul pentru finanțarea unor proiecte care pot fi dezvoltate pe diferite tematici.

La secțiunea C. Domeniul Asistenţă socială Obiective propunem să fie adăugat următorul obiectiv:
 Stimularea incluziunii sociale și pe piața muncii a minorității rome din Craiova.

La reglementarea privind alocarea bugetară pentru finanțarea proiectelor, propunem ca aceasta să fie următoarea: Educație civică: 60.000 RON Cultură +Tineret: 50.000 RON Asistenţă socială: 50.000 RON
La articolul referitor la Activităţi eligibile pentru Domeniul Educație Civică propunem să fie adăugate următoarele activități:
 Campanii de monitorizare a transparenței decizionale în instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Craiova / Primăriei Craiova.
 Campanii de monitorizare a transparenței decizionale în implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Craiova / Primăriei Craiova.

Ne exprimăm speranța că propunerile noastre, gândite in perspectiva realizării intereselor legitime ale societății civice din Craiova și cu scopul promovării valorilor Uniunii Europene în comunitatea noastră, vor fi adoptate de Primăria Municipiului Craiova.

Carla Stoica – preşedintă Asociaţia Pro Democraţia Club Craiova

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ