Păpușarii de la Colibri s-au mutat în clădirea sindicatelor în vara anului 2013, după ce primăria Craiova semnase, în luna mai a aceluiași an, contractul de închiriere cu sindicaliștii. Mai sus pomenitul contract prevedea un cuantum fix al chiriei pentru primul an, suma percepută pentru anii următori urmând a fi stabilită la nivelul taxelor și impozitelor locale datorate de sindicat municipalității. Același document mai stabilea un drept de preempțiune al autorității locale în eventualitatea în care proprietarii imobilului de pe Calea București se hotărăsc să-l scoată la vânzare. Sindicaliștii s-au hotărât, în urmă cu o lună, și au și înștiințat primăria să vină cu o ofertă. „Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 182785/09.11.2018, SINDICATUL LIBER ELECTROPUTERE, proprietar al imobilului situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56, având în vedere că Adunarea Generală a reprezentanţilor salariaţilor din Electroputere a decis vânzarea sediului Clubului Cultural al Sindicatului din Calea Bucureşti, nr. 56, ne aduce la cunoştinţă faptul că, în baza art. 3, cap. III din Contractul de închiriere nr. 70349/08.05.2013, Municipiul Craiova are drept de preemţiune, în cazul în care se decide înstrăinarea clădirii în perioada derulării contractului. Instituţiile publice de cultură au un rol important în dezvoltarea, educarea şi formarea personalităţii, fiind totodată un mijloc de socializare. Dat fiind faptul că, în acest imobil îşi desfăşoară activitatea Teatrul pentru copii şi tineret ,,Colibri”, instituţie publică de cultură, aflată în subordinea Primăriei Municipiului Craiova, este justificat ca Autoritatea Locală să considere necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţiei imobilului situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 56”, se arată în documentația întocmită de funcționarii primăriei. Prin proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local se aprobă, de principiu, „achiziţionarea (cumpărarea) de la Sindicatul Liber Electroputere, a imobilului-construcţie, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56, compus din parter şi etaj, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. Preţul de pornire al negocierii va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, se precizează în proiectul de hotărâre supus aprobării consilierilor craioveni. Documentul mai prevede împuternicirea primarului Mihail Genoiu să desemneze comisia de negociere și să reprezintee municipiul la OCPI Dolj și în fața notarului, în vederea încheierii şi semnării contractului de vânzare-cumpărare, precum şi îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ