ANUNŢ privind scoaterea la concurs a 2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic

0

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.01.2019, ora 12.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu care se vor desfăşura la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.
Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, tematica şi bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului, se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ