Camera Deputaţilor a adoptat în această săptămână proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.
Acest proiect prevede exceptarea formelor de exercitare a profesiei de medic care prestează servicii de medicină de familie şi medicină dentară, a cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform O.G. 124/1998 şi a Legii nr. 31/1990, a laboratoarelor de analize medicale şi de anatomie patologică, de la prevederile Legii nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate. A fost introdusă, de asemenea, precizarea clară că Legea nr. 185/2017 nu se aplică unităţilor farmaceutice-farmacii şi oficine cu circuit deschis.
Consider că această exceptare era necesară din mai multe puncte de vedere, printre acestea fiind procedurile de acreditare foarte costisitoare impuse de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), îngreunarea modului de funcţionare a unităţilor sanitare şi a desfăşurării actului medical prin introducerea unor forme de control complementare celor deja existente.
În cazul acestor furnizori de servicii medicale, există deja instituţii ale statului abilitate în monitorizarea actului medical, precum Direcţiile de Sănătate Publică, Casele judeţene de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti, instituţii care sunt garanţi ai calităţii actului medical.
Noua lege modifică art. 7, alin. (5), precum şi art. 249 din Legea 185/2017. Prin această lege, se stipulează faptul că CAS încheie contracte numai cu unităţile sanitare acreditate, inclusiv cu cabinetele de medicină de familie, cabinetele de medicină dentară şi cabinetele medicale din ambulatoriu dacă dispun de un sistem informaţional şi informatic care permite evidenţa, raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate. De asemenea, trebuie să se utilizeze pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din nomenclator, materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate.
Este evident că se impunea schimbarea Legii nr. 185/2017, deoarece aplicarea acesteia ar fi necesitat obligaţii suplimentare furnizorilor de servicii medicale, faţă de cerinţele deja solicitate la încheierea contractelor cu Casele de Asigurări de Sănătate.

Deputat PSD Dolj – Alina-Elena TĂNĂSESCU

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ