După cum a precizat Lia Olguţa Vasilescu, managerul de caz pentru persoanele cu dizabilităţi este profesionistul care coordonează, monitorizează şi evaluează implementarea planului individual de servicii al persoanei cu dizabilităţi, precum şi măsurile şi acţiunile incluse în programele de îngrijire, abilitare şi reabilitare sau incluziune socială de care aceasta beneficiază. Ocupaţia amintită urmează să fie practicată de personalul implicat în activităţile enumerate mai sus.

Conform descrierii postului, managerul de caz intervine într-un raport unu la unu cu persoana cu dizabilităţi, dar şi în colectiv, precum şi în echipa multidisciplinară, în grupuri de lucru şi la nivelul comunităţii.

Noua ocupaţie are atribuţii şi responsabilităţi importante pentru mediul în care trăiesc persoanele cu dizabilităţi. Ea asigură coordonarea activităţilor echipei multidisciplinare desfăşurate pe baza planului de lucru individualizat pentru fiecare persoană cu dizabilităţi şi a altor planuri din legislaţia în vigoare, în corelare cu planificarea şi obiectivele stabilite, cunoscând şi urmărind parcursul persoanei cu dizabilităţi în diferite etape de viaţă. Totodată, managerul de caz are acces la documentele din dosarul individual, realizează comunicarea cu membrii echipelor care au intervenit/intervin în programele de îngrijire, abilitare şi reabilitare sau incluziune socială, dar şi cu beneficiarii şi cu membrii familiei etc.

Evaluarea situaţiei persoanei cu dizabilităţi, o atribuţie extrem de importantă
Mai mult, a explicat Lia Olguţa Vasilescu, acesta se ocupă de evaluarea realizării obiectivelor din planurile prevăzute în legislaţie şi propune actualizarea lor, cel puţin anual, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare. Un rol extrem de important este acela ce se referă la evaluarea situaţiei persoanei cu dizabilităţi din punctul de vedere al autonomiei în sfera activităţilor cotidiene (autoîngrijire, autoservire, ajutor pentru ceilalţi, petrecere a timpului liber etc.), al elementelor cu rol restrictiv sau facilitator în mediul fizic, al programelor de instruire şi consiliere.

De asemenea, managerul de caz monitorizează, evaluează şi reevaluează periodic, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, efectele tuturor acţiunilor destinate persoanei cu dizabilităţi, progresele sau alte aspecte legate de îngrijire, abilitare şi reabilitare sau incluziune socială şi propune măsuri de limitare/diversificare/îmbunătăţire. Nu în ultimul rând, el propune/solicită, la nevoie şi după caz, colaborarea cu alţi specialişti din afara echipei.

Ocupaţia recent recunoscută va aduce noi perspective în ceea ce priveşte profesionalizarea şi creşterea calităţii sistemului de protecţie socială destinat persoanelor cu dizabilităţi, după cum a conchis Lia Olguţa Vasilescu, care s-a ocupat de acest proiect în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ