Aleşii locali craioveni au de votat două proiecte ce ţin de activitatea ADI Oltenia, forul ce patronează Compania de Apă Oltenia, operatorul regional în materie de apă şi canalizare. Primul are ca obiect desemnarea reprezentantului consiliului local în Adunarea Generală a Asociaţilor a ADI Oltenia. Motivarea invocată de funcţionarii primăriei în raportul de specialitate impresionează prin simplitate, dar mai ales prin promptitudine: Mihail Genoiu a fost ales primar. Acum un an şi jumătate. „În urma alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017, domnul Mihail Genoiu a fost ales Primar al Municipiului Craiova. Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: – desemnarea domnului Mihail Genoiu, Primar al Municipiului Craiova, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Oltenia»”, se arată în raport.

Plouă cu taxe şi indexări

Celălalt proiect supus votului consilierilor locali priveşte „mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi: a) aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu operatorul regional SC Compania de Apă „Oltenia” SA, prin act adiţional, cu includerea formulei de ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, avizată de ANRSC; b) aprobarea modificării Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, asigurate de operatorul regional SC Compania de Apă „Oltenia” SA, în sensul modificării art.216 alin.4, care va avea următorul conţinut: „Pentru utilizatorii casnici-persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari, precum şi pentru suprafeţele utilizate în scop productiv-comercial cu specific agricol, se facturează apa meteorică”.
Ambele puncte de pe ordinea de zi a AGA de la ADI Oltenia implică creşterea cheltuielilor pentru craioveni. Ajustarea tarifelor la apă potabilă şi canalizare înseamnă majorarea acestora corespunzător cu inflaţia pe ultimul an. Preţurile practicate de CAO ar urma astfel să crească de la 3,57 la 3,74 lei/metru cub la apa potabilă, respectiv de la 2,44 la 2,56 lei/mc la canalizare (preţuri fără TVA), începând cu 1 decembrie 2018. Asta cu menţiunea că, de la 1 ianuarie 2019, consumatorii vor beneficia de o înlesnire, prin coborârea valorii TVA de la 19 la 9 la sută, în cazul tarifelor de canalizare. În privinţa taxei pe apa de ploaie, iniţiatorii proiectului invocă o modificare a legislaţiei în domeniu, survenită anul acesta. Legislaţia repectivă mai arată însă şi că autorităţile deliberative locale pot decide scutirea populaţiei de la plată, cu acoperirea costurilor înregistrate de operator din bugetul local, prevedere rămasă însă fără ecou în proiectul de hotărâre al CLM. Reprezentanţii CAO au estimat că valoarea anuală a apei meteorice facturate proprietarilor de case şi asociaţiilor de proprietari ar ajunge la 5,5 milioane de lei. Sumă care ar fi mană cerească pentru companie, care are de rambursat creditorilor externi o sumă anuală de 7,8 milioane, după cum se arată în documentaţia înaintată consiliului local.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ