Primăria aşteaptă sărbătorile de iarnă cu un îndemn inspirat de Paşte: Veniţi de luaţi factură!
Halloween-ul asociaţiilor de proprietari – acorduri individuale pentru locatari

Proprietarii apartamentelor din Craiova pot încheia acorduri individuale de facturare cu furnizorii de utilităţi, odată cu schimbarea legislaţiei în domeniu, susţin edilii craioveni. Mai-marii primăriei, după ce au parcurs fără folos faza adreselor către asociaţiile de proprietari, au trecut la etapa comunicatelor de presă şi a afişelor lipite la fiecare scară, ca să fie siguri că mesajul ajunge la locatari. Craiovenii ar avea astfel posibilitatea să plătească direct în contul furnizorilor, evitând facturarea şi, în acelaşi timp, debranşarea la comun.

0

Într-un comunicat intitulat „Noi drepturi pentru proprietarii spaţiilor de locuit”, Primăria Craiova informează că, începând cu data de 28 septembrie 2018, a intrat în vigoare un nou cadru legal, aprobat de Parlament prin Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor”, care aduce o serie de modificări legislaţiei din domeniu. „Noul act normativ introduce o serie de modificări în domeniul asociaţiilor, reglementând printre altele şi drepturile pe care le au proprietarii în raport cu asociaţia de proprietari, drepturi în ceea ce priveşte folosirea spaţiilor comune precum şi o categorie specială de drepturi pentru proprietarii care sunt membri ai asociaţiei. Însă cel mai important drept introdus de noile dispoziţii legale este acela că proprietarii pot beneficia de facturarea individuală a serviciilor de utilităţi chiar şi în condiţiile în care instalaţiile aflate în proprietatea furnizorilor de utilităţi se branşează la instalaţiile comune interioare ale condominiului aflate în proprietatea comună a tuturor proprietarilor, respectiv a existenţei unui branşament comun. Astfel, facturarea individuală la nivel de proprietar se va face în baza convenţiilor de facturare individuală, anexe la contractul de furnizare încheiat cu asociaţia de proprietari – în calitate de titular”, se arată în comunicatul Primăriei Craiova.

Noutate: Proprietarii bun-platnici, scutiţi de debranşare

Potrivit edililor, acest mod de facturare presupune o serie de avantaje pentru proprietarii de apartamente. Astfel, aceştia pot plăti contravaloarea serviciilor direct în contul furnizorilor de utilităţi, aceştia având posibilitatea de a plăti oricând cheltuielile, nu numai în ziua stabilită de asociaţie pentru încasare; în cazul facturării individuale, este interzisă sistarea, limitarea sau întreruperea furnizării serviciului la nivel de condominiu, pentru neplata facturilor de către unul sau mai mulţi proprietari; mai exact, proprietarii au garanţia că dacă îşi plătesc datoriile la timp, furnizorii publici nu mai pot opri utilităţile pentru întreaga asociaţie din care fac parte rău-platnicii, caz în care ar fi afectaţi inclusiv proprietarii care sunt cu plăţile la zi; iar în baza convenţiilor de facturare individuală, furnizorii emit facturi individuale către toţi proprietarii din condominiu, care includ atât contravaloarea consumului repartizat proprietaţii individuale, cât şi contravaloarea cotei-părţi ce le revine din consumul comun; altfel spus, asociaţia de proprietari nu mai repartizează facturile către proprietari prin lista de plată lunară, încasează şi achită sumele reprezentând contravaloarea consumului facturat, furnizorii fiind cei care repartizează consumul pe fiecare proprietar şi încasează direct contravaloarea acestuia.

Mecanism antipoprire

Conform informării municipale, în lipsa convenţiilor individuale şi în condiţiile introducerii obligativităţii asociaţiilor de a folosi pentru încasări şi plăţi curente, contul bancar unic al asociaţiei, în eventualitatea blocării contului de către operatorii economici în baza unor dosare de executare silită, sumele achitate la zi de către proprietarii de bună credinţă vor fi poprite în contul unor datorii ce nu le aparţin, asociaţia ajungând în situaţia de a acumula noi debite prin neachitarea facturilor curente, deşi mare parte din proprietari îşi achită la timp obligaţiile de plată. Proprietarii sunt îndemnaţi să opteze în adunările generale. „Pentru a evita o astfel de situaţie, proprietarii au posibilitatea să opteze pentru modul de facturare ce va fi practicat în condominiu: individual sau în comun, în adunarea generală ce va fi convocată de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, la recomandarea autorităţii locale prin adrese transmise anterior intrării în vigoare a legii, cu scopul de a informa asociaţiile cu privire la modificările intervenite în activitatea acestora, de a conştientiza reprezentanţii asociaţiilor, dar şi proprietarii asupra avantajelor, dar şi riscurilor ce decurg din aplicabilitatea noilor norme”, se arată în comunicatul primăriei.

Cosman: Campanie din poartă în poartă pentru noul sistem de facturare

Viceprimarul Adrian Cosman (foto) spune că edilii vor continua eforturile de popularizare ale noilor prevederi legale, asta după ce eforturile de informare, derulate prin intermediul asociaţiilor de proprietari, nu şi-au făcut efectul. „Scopul nostru este simplu; să ştie toată lumea cum se aplică această lege, pentru ca cetăţeanul bun-platnic să aibă posibilitatea de a-şi plăti utilităţile, încheind convenţii individuale de facturare, fără a-l afecta situaţia financiară a asociaţiei din care face parte, acolo unde sunt probleme pentru că avem şi asociaţii ce pot fi date exemple de bune practici. În adunările generale, ei pot hotărî ce opţiune de facturare vor alege: individuală sau comună. Asociaţiile au încheiat contracte cu furnizorii de utilităţi. Fie că vorbim de Termo, CAO, salubritate etc. La contractul respectiv se vor face anexe şi vor fi introduse convenţiile individuale de facturare. Eu, ca cetăţean, dacă am acele convenţii şi fac dovada că plătesc contravaloarea utilităţilor furnizate, stau liniştit şi ştiu că nu mi se vor opri caldura, apa etc., aşa cum s-a întâmplat în trecut când au fost sistate pentru că erau datorii la asociaţii, dar în acelaşi timp erau şi bun-platnici în acele scări de bloc. Vreau să punctez faptul că Primăria Craiova a transmis două adrese către asociaţiile de locatari, una în data de 30 august şi alta în 28 septembrie, în care informa cu privire la noua lege şi condiţiile de aplicabilitate. Reprezentanţii unor asociaţii au dat declaraţii pe la presă şi se văietau că nu ştiu nimic şi aşteaptă să le spună primăria. În altă ordine de idei, noi am început să punem informarea respectivă la scările de bloc, pentru ca toată lumea să ştie despre ce este vorba”, a declarat Cosman.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ