Legea adopţiei, simplificată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi adoptată de Guvern. Adoptatorii, sprijiniţi financiar

Guvernul României a adoptat, recent, legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, cu scopul de a soluţiona unele probleme apărute în implementare, de a reanaliza unele principii ce stau la baza adopţiei, dar şi pentru a adapta legislaţia la realităţile actuale. De proiect s-a ocupat Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, condus de Lia Olguţa Vasilescu.

0

Actul în cauză introduce prevederi menite să înlesnească, per total, întreg procesul adopţiei, de la dobândirea şi menţinerea statutului de copil adoptabil şi flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor, la etapa de monitorizare post-adopţie şi debirocratizarea şi simplificarea unor proceduri, după cum a explicat ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia Olguţa Vasilescu.

Prin noua lege, este eliminată din procedura de adopţie identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea al copiilor, în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia, rezultând o simplificare a demersului. Totodată, a mai explicat Lia Olguţa Vasilescu, pentru a veni în sprijinul persoanelor sau al familiilor care doresc să adopte, documentul majorează durata de valabilitate a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, de la doi ani la cinci ani. Modificările aduse vizează şi flexibilizarea derulării procedurii de adopţie internaţională pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, fiind urmărită creşterea şanselor acestor copii de a avea o familie, inclusiv în cazul grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani.

Stimulente financiare pentru adoptatori

O chestiune deloc de neglijat, după cum a explicat ministrul muncii, este şi introducerea prin lege a noi stimulente financiare, care să susţină decizia unei familii de a adopta: o indemnizaţie lunară raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,2 ISR (Indicatorul Social de Referinţă, în prezent în valoare de 500 lei), respectiv 600 lei, pentru fiecare copil adoptat care are între 3 şi 6 ani, ori este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu, ori face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili împreună, şi o indemnizaţie lunară majorată cu 50%, respectiv 900 lei, pentru fiecare copil adoptat care a împlinit 7 ani ori este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA , ori face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi adoptabili împreună.

Sprijinul financiar, mai spune Lia Olguţa Vasilescu, se acordă până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilul adoptat, respectiv până la vârsta de 18 ani, iar dacă acesta îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, până la împlinirea vârstei de 26 ani. Concret, adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulţi copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă de 1.500 lei pe an, pentru asigurarea unor servicii de recuperare sau reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură, în urma recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social. Suma se acordă pe durata etapei de monitorizare post-adopţie şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. Mai mult, pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, pe durata participării la procedura de potrivire practică cu un copil din alt judeţ, se acordă o sumă de 200 de lei pe zi/persoană, pentru o perioadă de maximum 10 zile. Stimulentele financiare amintite se acordă în cazul adopţiilor încuviinţate conform procedurii adopţiei interne şi nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul soţului.

Actul normativ prevede şi completări referitoare la concediul de acomodare, pentru corelarea cu dispoziţiile mai flexibile reglementate pentru concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor, prevăzute de OUG nr.111/2010.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ