Primăria pune la bătaie peste 3 milioane de lei noi ca să le trimită „întristarea” contribuabililor
Epistoliada portăreilor revine la Craiova

Pentru deciziile de impunere şi somaţii, documentele cu care îşi tratează macar dată pe an publicul captiv, edilii craioveni lansează pe piaţă un contract record în materie. Pentru listarea şi distribuirea hârţoagelor municipale, primăria alocă aproape 700.000 de euro pentru următoarele 20 de luni.

0

Procedura de achiziţie publică a fost lansată de municipalitatea craioveană în ultima zi a lunii august, termenul stabilit pentru depunerea ofertelor fiind 1 octombrie 2018. Edilii au optat pentru procedura online pentru atribuirea contractului ce are în vedere transferul a zeci de metri cubi de hârtie către contribuabilii craioveni. Documentaţia de atribuie publicată de edili în sistemul electronic de achiziţii publice are la bază un caiet de sarcini întocmit în luna iulie a acestui an. „Autoritatea contractantă – Municipiul Craiova intenţionează să încheie un acord-cadru cu doi operatori economici, în vederea achiziţionării de „Servicii de printare şi expediere documente către contribuabili: decizii de impunere, extrase de cont, decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii, somaţii şi titluri executorii şi titluri executorii şi alte acte administrativ-fiscale, conform cerinţelor caietului de sarcini nr.118420/24.07.2018, pe o perioada de 20 luni”, se arată în anunţul de participare.

Ce au contribuabilii în meniu: decizii, somaţii, titluri executorii, extrase …

Funcţionarii primăriei Craiova au şi enumerat documentele care urmează a fi tipărite şi distribuite către contribuabili, precum şi legislaţia care stă la baza emiterii acestor documente. „Având în vedere activitatea de la nivelul Direcţiei Impozite şi Taxe, necesitatea asigurării de către autoritatea locală a unor servicii de calitate pentru contribuabili persoane fizice şi juridice, precum şi prevederile legale în vigoare se impune comunicarea către contribuabili a unor acte administrativ-fiscale, astfel: – în baza art.93 alin.2 lit.b, art.95, art.46, art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală se vor comunica deciziile de impunere anuale pentru contribuabili persoane fizice şi juridice; – în baza art.98 lit. c coroborat cu art.93 alin. 2 lit.b, art.230 coroborat cu art.226, respectiv art. 46 şi art. 47 din Legea 207//2015 privind Codul de procedură fiscală se vor comunica decizii de plată accesorii şi somaţii de plată însoţite de titluri executorii, precum şi în baza Legii nr.82/1991 republicată este obligatorie efectuarea inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice, în acest sens comunicându-se extrase de cont. Documentele vor fi expediate împreună”, se arată în documentaţia publicată de primăria Craiova în vederea atribuirii Acordului-cadru de servicii având ca obiect: „Servicii de printare şi expediere documente către contribuabili: decizii de impunere, extrase de cont, decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii, somaţii şi titluri executorii şi titluri executorii şi alte acte administrativ-fiscale”.

5, 7 lei per epistolă

Iată şi estimările cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga durată a acordului cadru, aşa cum sunt precizate în documentaţia de atribuire: „- Cantitate minimă acord cadru: 526.000 trimiteri – Cantitate maximă acord cadru: 542.000 trimiteri. Estimări ale cantităţilor de trimiteri (prestări servicii) minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru: – Cantitate minimă contract subsecvent: 53.000 trimiteri – Cantitate maximă contract subsecvent: 154.000 trimiteri. Valoarea minimă estimată a acordului-cadru, fără TVA: 2.535.320 lei Valoarea maximă estimată a acordului-cadru, fără TVA: 2.612.440 lei Valoarea celui mai mare contract subsecvent estimat a se încheia, fără TVA: 742.280 lei”. La un calcul simplu, municipalitatea craioveană se aşteaptă să plătească 3.108.803 lei noi (2.612.440 lei, plus TVA) pentru listarea şi distribuirea către destinatari a 520.000 de scrisori, la un preţ mediu de 5,7 lei noi pe epistolă.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ