S-a semnat contractul cu operatorul care va asigura colectarea şi transportarea deşeurilor din judeţ
Deşeurile, o problemă rezolvată în Dolj

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a semnat marţi, în calitate de preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „EcoDolj“, contractul cu operatorul care va asigura colectarea şi transportarea deşeurilor din judeţ. Activitatea a fost delegată, prin licitaţie publică, unei asocieri de firme având ca lider societatea Iridex Group Salubrizare SRL, la o valoare de aproximativ 250 de milioane de lei, fără TVA.

0

„Participăm la un eveniment cu totul special pentru judeţul nostru, un eveniment care marchează un nou pas notabil făcut în direcţia finalizării unuia dintre cele mai importante demersuri derulate de CJ Dolj – constituirea şi punerea în funcţiune a Sistemului de management integrat al deşeurilor (SMID). Vorbim despre un proiect cu finanţare europeană de o deosebită amploare, cu valoarea de aproape 54 de milioane de euro, care a fost gestionat în exclusivitate de instituţia noastră şi de-a lungul căruia am reuşit să construim şi să utilăm staţiile de sortare şi compostare a deşeurilor de la Mofleni, să achiziţionăm 32 de vehicule pentru colectarea şi transportarea deşeurilor, care vor fi puse la dispoziţia operatorului, să procurăm peste 100.000 de compostoare individuale pentru deşeuri biodegradabile şi aproape 4.000 containere, de diferite capacităţi, pentru colectare separată.
De asemenea, lucrările derulate în cadrul unui alt contract important din acest vast proiect – cel care vizează construirea staţiilor de transfer din Băileşti, Calafat, Dobreşti şi Filiaşi, precum şi a staţiei de compostare a deşeurilor de la Calafat – sunt aproape finalizate.
În egală măsură, am avut de desfăşurat un demers de mare complexitate, care a presupus organizarea a nu mai puţin de 7 licitaţii publice pentru realizarea propriu-zisă a SMID şi a altor 2 licitaţii pentru operaţionalizarea lui.
Astăzi, am ajuns în etapa semnării contractului cu firmele care vor gestiona activitatea de colectare şi transportare a deşeurilor din Dolj. În prima etapă, noul operator va activa în toate localităţile cuprinse în contract cu excepţia municipiului Craiova, acolo unde se află în plină implementare un contract cu valoarea de aproape 8 milioane de euro, pentru realizarea platformelor cu containere subterane.
Pentru început, se va interveni cu prioritate în mediul rural şi ştim că, pentru multe comunităţi, reprezintă o experienţă nouă, dar ne aşteptăm ca oamenii să răspundă pozitiv şi să se adapteze acestei realităţi, înţelegând că aspectele care privesc protecţia mediului se reflectă, în cele din urmă, într-un nivel mai bun al sănătăţii publice şi al calităţii vieţii.
În plus, luăm în considerare, alături de reprezentanţii grupului Iridex, să derulăm o acţiune de proporţii pentru salubrizarea întregului judeţ, o acţiune care să angreneze şi autorităţile locale, dar şi voluntari.
Odată ce vom încheia şi componenta privind investiţiile în municipiul Craiova, vom putea spune că judeţul nostru are asigurate toate condiţiile pentru a respecta normele europene în acest domeniu.
Doresc să-i felicit şi să le mulţumesc tuturor celor care au depus mari eforturi pentru buna implementare a proiectului, colegii noştri din cadrul Consiliului Judeţean Dolj şi al ADI «EcoDolj», care formează o echipă de veritabili profesionişti“, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

Cosmin Vasile: „Vom constata şi o schimbare puternică“
Vicepreşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a evidenţiat, în intervenţia sa, faptul că începerea activităţii de colectare a deşeurilor va genera schimbări vizibile la nivelul judeţului. „Perfectăm astăzi un contract de care se leagă numeroase aşteptări, atât din partea noastră, cât şi a primarilor din judeţul Dolj. Sunt convins că, în perioada următoare, după ce va fi parcursă perioada de mobilizare a operatorului şi se va trece efectiv la colectarea deşeurilor, vom constata şi o schimbare puternică, pentru că nu vom mai vedea gunoi aruncat la întâmplare, pe câmp sau la marginea satelor. Toate acestea vor duce la un mediu mai curat şi la un aspect general mai plăcut, în definitiv“, a afirmat vicepreşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.
La rândul său, Adela Plăcintescu, directorul executiv al ADI „EcoDolj“, a precizat: „Este un contract extrem de important, care marchează începutul punerii în funcţiune a SMID, un contract complex, atât prin prisma faptului că are o arie de deservire foarte întinsă, cât şi a numeroaselor categorii de deşeuri la care se referă.
Prin intermediul lui, se urmăreşte colectarea deşeurilor menajere de la populaţie, a celor similare de la agenţii economici şi se asigură infrastructura şi serviciul de colectare pentru alte tipuri, cum sunt deşeurile voluminoase, cele provenite din construcţii sau cele abandonate pe domeniul public.
În ceea ce priveşte colectarea de la populaţie, ea va respecta sistemul celor trei fracţii – reziduală, reciclabilă şi biodegradabilă. Deşeurile vor fi ridicate de către operator şi direcţionate către staţiile de transfer, compostare şi sortare construite de Consiliul Judeţean Dolj, prin proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial «Mediu» şi al Programului Operaţional Infrastructură Mare. Materialele care nu pot fi nici reciclate, nici introduse în procesul de preparare a compostului, vor fi transferate sub formă de deşeuri reziduale la depozitul ecologic de la Mofleni“.

Colectarea selectivă în primul plan
Preşedintele grupului de firme Iridex, Corneliu Pascu, a subliniat angajamentul operatorului pentru buna derulare a activităţii de colectare şi transportare a deşeurilor în judeţul Dolj. „În România s-au realizat, cu fonduri europene, 35 de proiecte de acest tip. Până în prezent, au fost puse în funcţiune 3 aproape în totalitate, unul parţial, iar de acum lor li se alătură Doljul, ca judeţul în care sistemul devine operaţional pe o arie foarte largă. Mai important, aceasta are loc prin colectarea selectivă şi prin aplicarea principiului economiei circulare, care presupune recuperarea din cadrul deşeurilor menajere a tuturor materialelor care pot fi reciclate sau valorificate direct.
Noi ne-am hotărât să participăm la această licitaţie într-un consorţiu format din 3 firme din cadrul grupului, tocmai pentru că am realizat importanţa proiectului şi am dorit să putem asigura logistica necesară desfăşurării în bune condiţii a acestui contract“, a declarat Corneliu Pascu, preşedintele grupului de firme Iridex.
Prezent la eveniment, directorul general al Iridex Group Salubrizare SRL, Dan Tiberiu Anghel, a afirmat: „Din acest moment, vom intra într-o perioadă de pregătire cât se poate de accelerată, în care vom obţine toate autorizaţiile necesare funcţionării, vom angaja personalul pentru desfăşurarea activităţilor şi, foarte important, vom intra în contact cu toţi beneficiarii sistemului.
În primul rând, vom derula o acţiune de amplasare a recipientelor de precolectare în tot judeţul, la fiecare locuinţă individuală. De asemenea, toţi agenţii economici din Dolj vor fi contactaţi şi vom încheia contracte cu aceştia.
În al doilea rând, vom iniţia şi o campanie de conştientizare, de pregătire a populaţiei pentru o colectare selectivă corectă, deoarece de aici porneşte totul. Acesta este, de altfel, primul contract din cadrul SMID în care se interacţionează direct cu cetăţeanul, iar eficienţa a tot ceea ce se întâmplă ulterior, în partea de sortare şi tratare, depinde în foarte mare măsură de modul în care reuşim să realizăm această colectare selectivă“.

Un contract de peste 53 de milioane de euro
Contractul are o valoare de 250.652.467,44 lei fără TVA şi vizează în principal derularea în localităţile judeţului Dolj, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ a următoarelor servicii:
– colectarea separată şi transportul deşeurilor menajere şi similare reziduale, reciclabile (3 fracţii: hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), biodegradabile, inclusiv colectări ocazionale şi servicii suplimentare;
– colectarea deşeurilor abandonate pe domeniul public;
– operarea şi administrarea staţiei de transfer şi sortare Goicea;
Infrastructura necesară implementării acestui contract este realizată pe de o parte prin investiţii finanţate prin Programul Operaţional Sectorial “POS-Mediu”, de către Consiliul Judeţean Dolj (vehicule specializate de colectare şi transport, containere de colectare a deşeurilor, containere îngropate dedicate colectării deşeurilor municipale, precum şi utilajele specifice acestora pentru municipiul Craiova), iar pe de altă parte prin investiţii în sarcina operatorulului judeţean (prin achiziţionarea de vehicule auto specifice colectării şi transportului deşeurilor pentru agenţii economici precum şi recipienţi pentru colectarea deşeurilor menajere şi similare).
Având în vedere faptul că infrastructura privind containerele îngropate nu este încă finalizată, activitatea de colectare şi transport deşeuri a operatorului judeţean de salubrizare în aria administrativ-teritorială a municipiului Craiovei va începe ulterior finalizării acestei investiţii.
Contractul “Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea” este un contract determinant în a se asigura funcţionalitatea şi a se realiza obiectivele proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” (SMID) implementat de către Consiliul Judeţean Dolj cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, prin Contractul de finanţare nr. 5751/03.11.2014 încheiat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (în valoare totală de 53.612.797 euro inclusiv TVA), proiect major, supus aprobării Comisiei Europene şi fazat în cadrul POIM 2013-2020, conform contractului de finanţare nr. 153/11.12.2017.
Obiectivul proiectului SMID este acela de a realiza un sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate prin Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite în cadrul Programului Operaţional Sectorial “ POS-Mediu”. Proiectul cuprinde toate etapele necesare managementului deşeurilor respectiv etapă de colectare separată, transportul şi transferul acestora în vederea tratării prin compostare a deşeurilor biodegradabile, eliminării la groapa ecologică a deşeurilor reziduale, precum şi sortarea şi valorificarea deşeurilor reciclabile, sistemul creat în urma implementării proiectului vizând întreaga populaţie a judeţului.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ