Activitate intensă la Apavil – Centrul Vest

0

SC APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 16-20 aprilie 2018 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util. Astfel, s-a intervenit la reţeaua de apă stradală din com. Păuşeşti, unde s-au efectuat următoarele operaţii: săpătură, montare robinet trecere, niplu şi racord compresie şi umplutură cu pământ, iar în satul Romanii de Sus, oraşul Horezu, au fost remediate pierderi de apă din reţeaua stradală, efectuându-se operaţiile: săpătură manuală, sudură electrică, montat coliere de reparaţii, urmate de refacerea zonei la starea iniţială.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– au fost identificate şi înlocuite apometre şi piese defecte ale branşamentelor de apă potabilă în Băile Govora, satele Vulpuieşti şi Scărişoara şi comuna Mihăeşti;
– s-a continuat preluarea de contracte branşamente apă şi racorduri canalizare pe str. Principală, sat Pietrarii de Sus, comuna Pietrari;
– a demarat revizia instalaţiei de pompare din incinta staţiei de apă Barcane, efectuându-se operaţii de sudură colector şi intervenţii vană clapet de reţinere, la pompa nr. 2;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele două staţii de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la staţia de epurare Pietrari;
– în satul Foleştii de Sus, com. Tomşani, s-a intervenit pentru desfundarea şi curăţarea reţelei de apă şi a branşamentelor existente;
– în oraşul Horezu, străzile Mircea cel Bătrân – Bl. O4 şi Nicolae Iorga – Bl. O2, au fost realizate lucrări de desfundare, curăţire şi spălare a reţelelor de canalizare şi căminelor existente, cu hidrojet şi manual;
– au fost executate lucrări de curăţire a barajului la captarea Râmeşti;
– s-au executat lucrări de branşare la reţeaua de apă potabilă în oraşul Horezu, sat Romanii de Sus şi de racordare la reţeaua de canalizare în com. Tomşani, sat Foleştii de Sus, conform avizelor tehnice;
– s-a intervenit pentru înlocuirea pieselor defecte la branşamentele de apă în satul Foleştii de Sus – com. Tomşani şi pe strada Olari din oraşul Horezu;
– s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;
– au fost închise purjările în loc. Şirineasa;
– s-au efectuat operaţii de înlocuire vană pe str. Mărculeşti din oraşul Băbeni;
– s-au efectuat lucrări de montare tablou comandă şi instalaţie de iluminat la puţul nr.5 din cadrul staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie a apei Frânceşti;
– s-au efectuat lucrări de amenajare terasament în satul Pleşoiu din loc. N. Bălcescu şi pe str. Ariei şi str. Mărculeşti din oraşul Băbeni, în urma unor intervenţii pentru remedierea pierderilor de apă survenite;
– s-a asigurat buna funcţionare a staţiei de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
– s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Şirineasa;
– s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată şi căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localităţile N. Bălcescu şi Şirineasa;
– s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
– s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Şirineasa şi localitatea N. Bălcescu – Predeşti şi Corbi, precum şi buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăşti, loc. N. Bălcescu.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ