Măsura face obiectul unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei din 29 martie a Consiliului Local Municipal Craiova. «1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a terenului în suprafaţă totală de 67.511 mp. şi a structurilor existente, situate în intravilanul municipiului Craiova, strada Caracal nr.132, nr. cadastral 214726, înscris în Cartea Funciară nr.214726 UAT Craiova, identificate în anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, până la finalizarea lucrărilor, a terenului în suprafaţă totală de 67.511mp, identificat la art.1 din prezenta hotărâre, din care: a) amprenta la sol construcţii edificate – 13.214 mp., conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; b) rest teren, compus din spaţii aferente organizării de şantier, inclusiv teren pentru construcţii needificate – 54.297mp. Art.3. Se aprobă transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a construcţiilor edificate în stadiul fizic de execuţie, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a imobilului în structura prevăzută la articolele 2 şi 3 din prezenta hotărâre, în vederea includerii în „Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar”», se arată în proiectul de hotărâre supus dezbaterii consilierilor locali.

Soluţia ANL, venită pe turnantă
Proiectul cu pricina vine la numai o lună după ce aleşii locali prevăzuseră în bugetul pe 2018 o sumă de aproximativ 2 milioane de euro pentru demararea lucrărilor la trei dintre blocurile de pe Caracal, pentru a edifica cele 250 de apartamente ce trebuie predate angajaţilor MApN, primele ce trebuie finalizate din totalul de 1.800 de apartamente. Edilii explică în raportul anexat proiectului de ce s-au răzgândit. „În acest context, măsura specifică viza rezolvarea cererii de cumpărare pentru personalul M.A.N., dar în acelaşi timp, ţinând cont de interesul deosebit al cetăţenilor Municipiului Craiova pentru cumpărarea unei locuinţe şi în considerarea faptului că fondul existent la nivelul autorităţii locale este insuficient pentru acoperirea nevoilor pe plan local, conducea la accentuarea problemei locative cu care se confruntă comunitatea locală. Având în vedere situaţia cererilor de locuinţă şi ţinând cont de condiţiile impuse de Ministerul Apărării Naţionale referitoare la acordarea unui drept de preemţiune la cumpărare, în limita a 250 unităţi locative, prin adresa cu nr.39521/07.03.2018, ne-am adresat Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu rugămintea de a analiza posibilitatea includerii imobilului situat în Craiova, Strada Caracal nr.132 în «Programul de construcţii locuinţe cu credit ipotecar», instituţia noastră urmând să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului şi a construcţiilor existente pe durata execuţiei lucrărilor, precum şi asumarea responsabilităţii pentru executarea lucrărilor privind utilităţile aferente construcţiei situate pe amplasamentul din municipiul Craiova, strada Caracal nr.132, părţi de obligaţii ce îi revin în ceea ce priveşte construirea de locuinţe pe raza municipiului Craiova”, se arată în raport.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ